Facebook

Převzít <co z čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu převzít <co z čeho>.

Význam: Převzít: vzít na sebe odpovědnost, přijmout něco, čím se zavazujeme plnit.

vyloupit <koho n. co>

Vyloupit znamená ukrást a rozbit otevřením dveří či okna.

vybrat <koho>

Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

přebrat (z jiného zdroje)

Přebrat znamená vzít si něco od jiné osoby nebo organizace, obvykle bez souhlasu nebo s odměnou.

Podobná synonyma

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

přesvědčit <koho>

Uvést někoho do přesvědčení, že něco je pravda nebo správné.

utloukat <koho>

Utloukat znamená tlačit, bít nebo donucovat někoho jednáním, které je nepříjemné nebo bolestivé.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

urazit <koho>

Urazit znamená narušit jeho důstojnost nebo cítit újmu slovními či fyzickými útoky.

přenést <na koho> (vinu)

Převést odpovědnost za něco na osobu/organizaci.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu trest za jeho chování nebo prohřešek.

štvát <koho>

Štvát znamená šikanovačně, urážlivě nebo vyhrožujícím způsobem napadat, kritizovat nebo provokovat kohokoli.

zaútočit <na koho>

Fyzicky, psychicky či verbálně napadnout někoho.

poučit <koho o čem>

Poučit: vysvětlit a poskytnout informace (někomu) týkající se určitého tématu.

navrhovat <koho>

Navrhovat je představovat někomu názor nebo návrh, aby se mohl rozhodnout.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

postihnout <koho> (zákon)

Postihnout znamená uložit trest nebo sankci za porušení zákona.

prostoupit <koho> (revmatismus)

Prostoupit znamená proniknout hluboko do tkání a orgánů, čímž způsobuje revmatismus.

demoralizovat <koho>

Zničit morálku, oslabit důvěru nebo sebevědomí člověka.

připravit <koho o co>

Připravit: předem udělat nebo dokončit vše potřebné pro úspěšný průběh něčeho.

klamat <koho>

Klamat znamená lhát, zavádět, zfalšovat informace nebo manipulovat s druhým.

zničit <koho n. co>

Zničit: způsobit trvalou ztrátu či poškození člověka nebo věci.

uvést <koho> (k řediteli)

Uvést (k řediteli) znamená doprovodit někoho, aby se dostal do kanceláře ředitele.

napadat <koho>

Napadat znamená útočit či fyzicky napadat někoho nebo cokoli jiného úmyslně.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky nebo psychicky vyčerpat někoho, aby už neměl sílu nebo energii.

předčit <koho>

Předčit : dosáhnout vyššího úspěchu, než je komu jinému dosaženo.

obmyslit <koho čím>

Obmyslet znamená vymyslet, vymýšlet či vymyšlenou záležitost uskutečnit.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

uznávat <koho n. co>

Přiznat existenci či vážnost čeho či koho; uznat její hodnotu či důležitost.

poškodit <koho> (neprávem)

Ublížit někomu fyzicky nebo psychicky, narušit jeho práva, majetek nebo cti.

zostudit <koho>

Zostudit znamená učinit jeho činy nebo povahu trapnými a hanlivými.

ošatit <koho>

Ošatit znamená obléci nebo obléknout do něčeho nového nebo elegantního.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.