Facebook

Odhalit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu odhalit.

Význam: Odhalit znamená objevit nebo odkrýt skrytou informaci nebo skutečnost.

odhrnout

Odhrnout znamená odsunout něco, co brání v pohledu nebo průchodu.

odkrýt (pomník)

Odkrýt znamená odhalit, zjevit nebo zpřístupnit pomník, který byl dříve skrytý.

obnažit

Odhalit, osvobodit od oblečení nebo zařízení; ukázat skryté pravdy nebo skutečnosti.

zahalit

Zahalit znamená obalit nebo překrýt něco jiným, aby to bylo skryto nebo chráněno.

zakrýt

Zakrýt znamená ukrýt, přikrýt, schovat nebo zastřít.

objevit (skrýš)

Objevit se vztahuje k nalezení něčeho, co bylo předem skryto nebo neznámé.

vypátrat

Vypátrat znamená nalézt či objevit, často po intenzivním hledání.

zjistit

Zjistit znamená získat informace, pochopit nebo prokázat něco cestou zkoumání a výzkumu.

prozradit

Odhalit, zpřístupnit nebo ukázat něco dříve skrytého nebo tajného.

demaskovat (zrádce)

Demaskovat znamená odhalit skutečnou identitu, a tedy i úmysly, někoho, kdo se snaží zůstat nepozorovaný. Často se používá pro označení odhalení zrádce.

prohlédnout

Pohledat a dobře si prohlédnout, prozkoumat a zvážit.

přijít na

Přijít na: přijít na něco, znamená získat poznání, dovednosti nebo pochopení.

vystopovat <koho>

Vystopovat znamená zjistit informace o něčím nebo o někom, zjistit jeho pohyby a minulost.

najít

Najít je hledat a nalézat; znamená to objevovat nebo identifikovat, co je skryto nebo neznámé.

Podobná synonyma

ukojit <koho>

Ukojit znamená uspokojit něčí potřeby nebo touhy, obvykle fyzického, psychického nebo emočního charakteru.

zneklidnit <co koho>

Zneklidnit: Vyvolat ve smyslu napětí a obavy u někoho.

strkat <do koho>

Strkat do někoho znamená fyzicky tlačit na něj, aby se pohnul.

mírnit <koho>

Mírnit znamená omezovat, potlačovat nebo utlumovat něčí chování, názory nebo emoce.

vypátrat (krysy)

Vypátrat znamená najít, odhalit nebo identifikovat krysy.

dorážet <na koho>

Stále napadat a útočit na někoho nebo se do někoho oboustranně opakovat.

vztyčit (pomník)

Postavit, zdvihnout pomník.

hanobit <koho n. co>

Hanobit znamená kritizovat a urážet někoho nebo něco.

skrýš

Skrýš je místo, kam se schováte, abyste se skryli před nebezpečím nebo před okolním světem.

povědět <co na koho>

Říci něco určitým člověkem nebo skupinou lidí, obvykle s informacemi nebo názory.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

zarmucovat <koho>

Zarmucovat znamená dát najevo smutek a zklamání, často v podobě lítosti a soucitu.

představovat <koho>

Představovat znamená prezentovat, ukazovat nebo vystihovat někoho nebo něco.

nazvat <koho jak>

Nazvat: definovat nebo popsat určitou věc nebo osobu tak, aby byl její význam, charakter nebo identita jasné.

odkrýt

Odkrýt znamená odhalit, objevit, zjistit nebo odhalit informace, tajemství nebo skutečnosti, které byly dříve skryté.

přijít zpět

Vrátit se zpět; navrátit se do původního stavu nebo místa.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená krást něčí majetek nebo peníze silou nebo podvodem.

oplakávat <koho>

Oplakávat: smutně vyjadřovat svou ztrátu pro někoho odešlého.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást o majetek nebo peníze násilím nebo lstí.

zrádce

Zrádce je osoba, která se zbavila své dřívější věrnosti, loajality nebo přísahy a zradila ty, které měla chránit nebo podporovat.

vroubek (u koho)

Vroubek ukazuje slabost, zranitelnost nebo zranění na duševní úrovni.

obelhat <koho>

Obelhat znamená podvádět nebo oklamat člověka tím, že mu lžeme nebo ho obelstíme.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

oslnit <koho>

Oslnit znamená ohromit nečekaným nebo neuvěřitelným výkonem, počinem nebo dovedností.

zastoupit <koho>

Vystupovat za někoho jiného a zastupovat jeho v situacích, ve kterých on sam nemůže nebo nechce být přítomen.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená snížit napětí a stres, který trápí, a pomoci mu dosáhnout klidu a pohody.

dorazit <koho>

Dorazit znamená dojít nebo přijít na určené místo.

poslat <koho kam>

Poslat: odeslat někoho nebo něco na určené místo.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout někoho do pracovního poměru s finanční odměnou za práci.