Facebook

Oddělený - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu oddělený.

Význam: Oddělený: rozdělený, od sebe nezávisle stojící; vzdálený, separovaný.

nespojený

Nespojený znamená oddělený, nesouvisející, nezávislý, nesourodý, nesouměřitelný.

nesoudržný (hmota)

Nesoudržný = nerozpojitelný, nepevný, nerozptýlitelný; nerovnoměrně uspořádaná hmota s nízkou pružností.

spojitý

Spojený znamená propojený, sjednocený, připojený k něčemu, nebo dohromady s něčím.

nesouvislý

Nesouvislý se odkazuje na něco, co není v jasném nebo logickém pořadí, které může být nepřehledné, neuspořádané nebo nejasné.

přerušovaný

Přerušovaný: přerušovanost je vlastnost, při které je časový průběh zastaven nebo změněn v určitých časových intervalech.

diskontinuitní

Diskontinuitní se označuje jako nespojitý, nedokončený nebo přerušený.

osamocený

Osamocený = samotný, odloučený od ostatních.

odloučený

Odloučený se obecně používá k označení vzdálenosti mezi dvěma objekty nebo osobami; znamená, že jsou vzdálené od sebe nebo oddělené.

izolovaný

Izolovaný znamená oddělený, izolovaný nebo odloučený od ostatních; fyzicky nebo sociálně.

separátní

Separátní znamená oddělené či nezávislé, oddělené od ostatních.

připojený

Připojení znamená spojení mezi dvěma nebo více zařízeními přes určitý typ sítě.

přičleněný

Přičleněný znamená připojený, připojený k něčemu, spojený.

odštěpený

Odštěpený - oddělený, odloučený, odtržený, separátní.

odtržený

Odtržený znamená oddělený nebo odříznutý; vzdálený, odloučený nebo separovaný.

vymezený

Vymezení je činnost, při které se definuje určitý pojem nebo určitá podmínka či meze, aby se zjistilo, co je v daném kontextu možné či povoleno.

rozlišený

Rozlišený znamená jasný, přesný, odlišný, vymezený, specifický.

zvláštní

Neobvyklý, nesourodý, ojedinělý; odlišný od obecně přijímaných standardů.

extra

Extra je přídavné jméno označující něco navíc, mimořádného, mimořádně velkého nebo mimořádně kvalitního.

Podobná synonyma

nesoudržný

Nesoudržný je označení pro nesourodý, chaotický, nesouvislý, neuspořádaný nebo nelogický.

odloučený (od rodiny)

Oddělený od rodiny, označuje se to jako stav, kdy je člověk oddělený od blízkých lidí, které by měl mít ve svém životě.

přerušovaný (spánek)

Přerušovaný spánek je způsob spánku, při kterém se člověk pravidelně probouzí a opět usíná. Je to způsob, kterým může člověk zlepšit svou úroveň energie a koncentrace.

hmota

Hmota je fyzikální veličina, která označuje objem a hmotnost látky. Zároveň se také používá pro vyjádření hmotnosti tělesa nebo objemu objektu.

neživotný (hmota)

Neživotná (hmota) je hmota, která není schopna žít ani produkovat život.

rozlišený (ostře)

Rozlišený znamená jasný a ostrý, s dobrou kvalitou a detailními informacemi.

izolovaný (od života)

Oddělený od ostatních, osamělý; obtížný nebo nemožný kontakt s ostatními lidmi.