Facebook

Diskontinuitní - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu diskontinuitní.

Význam: Diskontinuitní se označuje jako nespojitý, nedokončený nebo přerušený.

nesouvislý

Nesouvislý znamená nerozumný, neúplný, nerozumějící, nejasný či chaotický.

nespojitý

Nespojitý znamená nepropojený, nezávislý, nesouvisející a oddělený.

kontinuitní

Kontinuitní se rozumí jako pokračující, trvalý, stálý, neprerušovaný a nezměněný.

nespojený

Nespojený znamená oddělený, nesouvisející, nezávislý, nesourodý, nesouměřitelný.

oddělený

Oddělený: rozdělený, od sebe nezávisle stojící; vzdálený, separovaný.

nesoudržný (hmota)

Nesoudržný = nerozpojitelný, nepevný, nerozptýlitelný; nerovnoměrně uspořádaná hmota s nízkou pružností.

spojitý

Spojený znamená propojený, sjednocený, připojený k něčemu, nebo dohromady s něčím.

přerušovaný

Přerušovaný: přerušovanost je vlastnost, při které je časový průběh zastaven nebo změněn v určitých časových intervalech.

Podobná synonyma

hmota

Hmota je fyzikální veličina, která označuje objem a hmotnost látky. Zároveň se také používá pro vyjádření hmotnosti tělesa nebo objemu objektu.

nesoudržný

Nesoudržný je označení pro nesourodý, chaotický, nesouvislý, neuspořádaný nebo nelogický.

přerušovaný (spánek)

Přerušovaný spánek je způsob spánku, při kterém se člověk pravidelně probouzí a opět usíná. Je to způsob, kterým může člověk zlepšit svou úroveň energie a koncentrace.

neživotný (hmota)

Neživotná (hmota) je hmota, která není schopna žít ani produkovat život.