Facebook

Přerušovaný - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přerušovaný.

Význam: Přerušovaný: přerušovanost je vlastnost, při které je časový průběh zastaven nebo změněn v určitých časových intervalech.

nespojený

Nespojený znamená oddělený, nesouvisející, nezávislý, nesourodý, nesouměřitelný.

oddělený

Oddělený: rozdělený, od sebe nezávisle stojící; vzdálený, separovaný.

nesoudržný (hmota)

Nesoudržný = nerozpojitelný, nepevný, nerozptýlitelný; nerovnoměrně uspořádaná hmota s nízkou pružností.

spojitý

Spojený znamená propojený, sjednocený, připojený k něčemu, nebo dohromady s něčím.

nesouvislý

Nesouvislý se odkazuje na něco, co není v jasném nebo logickém pořadí, které může být nepřehledné, neuspořádané nebo nejasné.

diskontinuitní

Diskontinuitní se označuje jako nespojitý, nedokončený nebo přerušený.

přerývaný

Přerývaný znamená přerušovaný, náhlý a nečekaný. Používá se pro zvuk, pohyb nebo činnost, které jsou přerušovány, občasné a nestálé.

nepravidelný

Nepravidelný znamená neuspořádaný, neregulérní, nesourodý, nestejnoměrný, nejednotný, asymetrický.

trhavý

Trhavý se vztahuje k rychlému a náhlému pohybu, akci nebo zvuku.

Podobná synonyma

neživotný (hmota)

Neživotná (hmota) je hmota, která není schopna žít ani produkovat život.

hmota

Hmota je fyzikální pojem označující materiál všech věcí, jehož částice jsou v pevném, kapalném nebo plynném stavu.

nepravidelný (verš)

Nepravidelný je něco, co není ve stejném pořadí nebo v takových intervalech, jako je obvyklé.

nesoudržný

Nesoudržný je označení pro nesourodý, chaotický, nesouvislý, neuspořádaný nebo nelogický.