Facebook

Přerušovaný - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přerušovaný.

Význam: Přerušovaný: přerušovanost je vlastnost, při které je časový průběh zastaven nebo změněn v určitých časových intervalech.

nespojený

Nespojený znamená oddělený, nesouvisející, nezávislý, nesourodý, nesouměřitelný.

oddělený

Oddělený: rozdělený, od sebe nezávisle stojící; vzdálený, separovaný.

nesoudržný (hmota)

Nesoudržný = nerozpojitelný, nepevný, nerozptýlitelný; nerovnoměrně uspořádaná hmota s nízkou pružností.

spojitý

Spojený znamená propojený, sjednocený, připojený k něčemu, nebo dohromady s něčím.

nesouvislý

Nesouvislý se odkazuje na něco, co není v jasném nebo logickém pořadí, které může být nepřehledné, neuspořádané nebo nejasné.

diskontinuitní

Diskontinuitní se označuje jako nespojitý, nedokončený nebo přerušený.

přerývaný

Přerývaný znamená přerušovaný, náhlý a nečekaný. Používá se pro zvuk, pohyb nebo činnost, které jsou přerušovány, občasné a nestálé.

nepravidelný

Nepravidelný znamená neuspořádaný, neregulérní, nesourodý, nestejnoměrný, nejednotný, asymetrický.

trhavý

Trhavý se vztahuje k rychlému a náhlému pohybu, akci nebo zvuku.

Podobná synonyma

nesoudržný

Nesoudržný je označení pro nesourodý, chaotický, nesouvislý, neuspořádaný nebo nelogický.

hmota

Hmota je fyzikální pojem označující materiál všech věcí, jehož částice jsou v pevném, kapalném nebo plynném stavu.

neživotný (hmota)

Neživotná (hmota) je hmota, která není schopna žít ani produkovat život.

nepravidelný (verš)

Nepravidelný je něco, co není ve stejném pořadí nebo v takových intervalech, jako je obvyklé.