Facebook

Nespojený - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nespojený.

Význam: Nespojený znamená oddělený, nesouvisející, nezávislý, nesourodý, nesouměřitelný.

oddělený

Oddělený: rozdělený, od sebe nezávisle stojící; vzdálený, separovaný.

nesoudržný (hmota)

Nesoudržný = nerozpojitelný, nepevný, nerozptýlitelný; nerovnoměrně uspořádaná hmota s nízkou pružností.

spojitý

Spojený znamená propojený, sjednocený, připojený k něčemu, nebo dohromady s něčím.

nesouvislý

Nesouvislý se odkazuje na něco, co není v jasném nebo logickém pořadí, které může být nepřehledné, neuspořádané nebo nejasné.

přerušovaný

Přerušovaný: přerušovanost je vlastnost, při které je časový průběh zastaven nebo změněn v určitých časových intervalech.

diskontinuitní

Diskontinuitní se označuje jako nespojitý, nedokončený nebo přerušený.

Podobná synonyma

neživotný (hmota)

Neživotná (hmota) je hmota, která není schopna žít ani produkovat život.

nesoudržný

Nesoudržný je označení pro nesourodý, chaotický, nesouvislý, neuspořádaný nebo nelogický.

hmota

Hmota je fyzikální pojem označující materiál všech věcí, jehož částice jsou v pevném, kapalném nebo plynném stavu.

přerušovaný (spánek)

Přerušovaný spánek je způsob spánku, při kterém se člověk pravidelně probouzí a opět usíná. Je to způsob, kterým může člověk zlepšit svou úroveň energie a koncentrace.