Facebook

Nesouvislý - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu nesouvislý.

Význam: Nesouvislý se odkazuje na něco, co není v jasném nebo logickém pořadí, které může být nepřehledné, neuspořádané nebo nejasné.

nespojitý

Nespojitý znamená nerozdělený, nekonečný, nepřerušený nebo nedílný.

přerušovaný

Přerušovaný: věc, činnost nebo proces, který se střídavě zastavuje a obnovuje.

přerývaný

Přerývaný znamená nepravidelný, náhlý a krátký. Jako například přerývaný dech, který je krátký a nepravidelný.

diskontinuitní

Diskontinuitní znamená nekontinuální, tj. s přerušením, nepokračující.

souvislý

Spojený, logický a kontinuální.

zmatený

Zmatený znamená nejistý, nemající jasnou představu, zmatený, překvapený a rozptýlený.

popletený

Popletený znamená zmatený nebo zneklidněný; naprosto zmítnutý, vyčerpaný a zmatený.

konfúzní

Konfúzní se odkazuje na filozofii a učení Konfuciova, které se soustředí na vztahy mezi lidmi a dobré chování.

chaotický

Chaotický je stav bez řádu, pořádku nebo jasného směru; příliš mnoho informací nebo akcí, které jsou nesourodé.

nespojený

Nespojený znamená oddělený, nesouvisející, nezávislý, nesourodý, nesouměřitelný.

oddělený

Oddělený: rozdělený, od sebe nezávisle stojící; vzdálený, separovaný.

nesoudržný (hmota)

Nesoudržný = nerozpojitelný, nepevný, nerozptýlitelný; nerovnoměrně uspořádaná hmota s nízkou pružností.

spojitý

Spojený znamená propojený, sjednocený, připojený k něčemu, nebo dohromady s něčím.

Podobná synonyma

být zmatený

Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

hmota

Hmota je fyzikální veličina, která označuje objem a hmotnost látky. Zároveň se také používá pro vyjádření hmotnosti tělesa nebo objemu objektu.

přerušovaný (spánek)

Přerušovaný spánek je způsob spánku, při kterém se člověk pravidelně probouzí a opět usíná. Je to způsob, kterým může člověk zlepšit svou úroveň energie a koncentrace.

neživotný (hmota)

Neživotná (hmota) je hmota, která není schopna žít ani produkovat život.

být zmatený, popletený

Byt zmatený nebo popletený znamená být zmatený nebo ztracený ohledně situace nebo okolností.

nesoudržný

Nesoudržný je označení pro nesourodý, chaotický, nesouvislý, neuspořádaný nebo nelogický.