Facebook

Spojitý - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu spojitý.

Význam: Spojený znamená propojený, sjednocený, připojený k něčemu, nebo dohromady s něčím.

nespojený

Nespojený znamená oddělený, nesouvisející, nezávislý, nesourodý, nesouměřitelný.

oddělený

Oddělený: rozdělený, od sebe nezávisle stojící; vzdálený, separovaný.

nesoudržný (hmota)

Nesoudržný = nerozpojitelný, nepevný, nerozptýlitelný; nerovnoměrně uspořádaná hmota s nízkou pružností.

nesouvislý

Nesouvislý se odkazuje na něco, co není v jasném nebo logickém pořadí, které může být nepřehledné, neuspořádané nebo nejasné.

přerušovaný

Přerušovaný: přerušovanost je vlastnost, při které je časový průběh zastaven nebo změněn v určitých časových intervalech.

diskontinuitní

Diskontinuitní se označuje jako nespojitý, nedokončený nebo přerušený.

souvislý

Spojitý, navazující se v jednom smyslu; tvořící jednotný celek.

nepřerušovaný

Nepřerušovaný znamená bez přerušení, bez přestávky nebo přestánek, trvalý a bez přerušení.

plynulý

Plynulý je synonymem pro hladký, přesný, bez přerušení nebo zpoždění. Označuje pohyb, proces nebo akci, které probíhají bez zastavení nebo přerušení.

kontinuální

Kontinuální se vztahuje k neustálému, neprerušenému stavu nebo procesu.

Podobná synonyma

hmota

Hmota je fyzikální pojem označující materiál všech věcí, jehož částice jsou v pevném, kapalném nebo plynném stavu.

přerušovaný (spánek)

Přerušovaný spánek je způsob spánku, při kterém se člověk pravidelně probouzí a opět usíná. Je to způsob, kterým může člověk zlepšit svou úroveň energie a koncentrace.

nesoudržný

Nesoudržný je označení pro nesourodý, chaotický, nesouvislý, neuspořádaný nebo nelogický.

plynulý (čára)

Plynulý znamená hladký, nezpomalený, bez zastavení; plynulé pohyby jsou hladké, příjemné a nemají náhlé změny.

neživotný (hmota)

Neživotná (hmota) je hmota, která není schopna žít ani produkovat život.