Facebook

Neživotný (hmota) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu neživotný (hmota).

Význam: Neživotná (hmota) je hmota, která není schopna žít ani produkovat život.

mrtvý

Mrtvý člověk nebo organismus je takový, který je neživý a jeho životní funkce se zastavily.

zemřelý

Zemřelý je člověk, který již zemřel; je mrtev a jeho duše je pryč.

nehybný (schéma)

Nehybný se vztahuje ke stavu, kdy se pohyb nebo činnost nedá realizovat. Jedná se o stav, ve kterém není možné se hýbat nebo provádět činnost.

strnulý

Strnulý významně znamená nehybný, ustrnulý nebo ztuhlý. Označuje to, že člověk či věc jsou ztuhlí nebo nehybní.

Podobná synonyma

nehybný

Neschopný pohybu; pevný, nezměnitelný; nedokáže se měnit ani pohnout.

schéma

Schéma je obecný návrh nebo plán, který se obvykle používá k řešení problémů.

nehybný (voda)

Nehybný voda znamená voda, která se nehýbá, je nečinná a není proudící.

nehybný (bod)

Nehybný bod je bod, který se nachází ve stejné pozici a není v pohybu.

schéma (věty)

Schéma je grafický návrh, který slouží k vyjadřování myšlenek, procesů nebo struktury.

strnulý (kloub)

Strnulý kloub je stav, u kterého dochází k omezení pohyblivosti a svalového napětí.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.