Facebook

Nepostačující - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nepostačující.

Význam: Nepostačující: Nedostatečný, nedostatečný, nedostatečný, aby splnil požadavky.

nedostatečný

Nedostatečný = nedostatečné, nedostatečný, podprůměrný, nedostatečná úroveň.

nevyhovující

Nevyhovující: nesplňující požadavky, neuspokojivé, nedostatečné.

nemožný

Nemožný je obecně nepřípustný, neuskutečnitelný nebo neproveditelný.

neuspokojivý

Neuspokojivý = nedostačující, nesplňující očekávání; nedostatečný, nedostatečné, nedostatečný.

postačující

Postačující: dostačující, dostatečný, uspokojivý; uspokojující potřeby, účely nebo požadavky.

neuspokojivý (stav)

Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

nezpůsobilý

Nezpůsobilý: neschopný, nedostatečný nebo neschopný plnit nějakou činnost nebo jednat v souladu s požadavky.

Podobná synonyma

daný stav

Stav se obvykle používá pro označení situace nebo okamžiku, kdy se nacházíme nebo něco děláme.

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

stav (věcí)

Stav je charakteristické pojetí nebo podmínka čehokoli, zejména ve smyslu sebehodnocení, fyzického stavu nebo kvalitativního stavu.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

stav

Stav je souhrn vlastností, které definují aktuální pozici nebo situaci.

uvědomovat si (svůj stav)

Uvědomovat si (svůj stav) znamená cíleně se soustředit na to, co se děje, a porovnávat to s vlastními pocity a myšlenkami.

výchozí (stav)

Výchozí stav je počáteční podmínka nebo situace, která je obvykle základem pro následné změny.

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

stav (duševní)

Stav duševní je psychický stav člověka, který se projevuje jeho náladou, myšlenkami, pocity, chováním, emocemi a motivací.

stav, jaký je

Stav je současný stav něčeho, může to být fyzický (např. zdraví), psychický (např. nálada), materiální (např. majetek) nebo politický (např. vláda).

stav financí

Stanovisko k finanční situaci, které zahrnuje příjmy, výdaje a akumulované aktiva a pasiva.

zlepšit stav

Zlepšit stav znamená dosáhnout lepšího výsledku, zlepšit podmínky a zmírnit problémy.

nevyhovující (důkaz)

Nevyhovující důkaz je důkaz, který není dostatečný pro jakýkoliv účel, např. pro doložení tvrzení nebo prokázání skutečnosti.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

současný stav

Aktuální situace; stav, ve kterém se nachází něco v daný okamžik.

fyzický stav

Fyzický stav je podmínka těla, která může být způsobena jeho vnějšími nebo vnitřními faktory.

stav mimo zákon

Stav mimo zákon je situace, kdy je člověk nebo skupina obyvatel vystaveno vyššímu právnímu riziku, než je běžné.

tělesný stav (celkový)

Tělesný stav znamená celkový zdravotní stav člověka, včetně fyzického, psychického a sociálního zdraví.

zachycující stav n. situaci

Zachycovat znamená sbírat, zaznamenávat nebo uchovávat informace o stavu nebo situaci.

stav bezvýchodnosti

Stav bezvýchodnosti je situace, ve které neexistuje žádná možnost řešení a všechny dostupné volby vedou ke špatným výsledkům.