Facebook

Nespojitý - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu nespojitý.

Význam: Nespojitý znamená nerozdělený, nekonečný, nepřerušený nebo nedílný.

přerušovaný

Přerušovaný: věc, činnost nebo proces, který se střídavě zastavuje a obnovuje.

přerývaný

Přerývaný znamená nepravidelný, náhlý a krátký. Jako například přerývaný dech, který je krátký a nepravidelný.

diskontinuitní

Diskontinuitní znamená nekontinuální, tj. s přerušením, nepokračující.

souvislý

Spojený, logický a kontinuální.

zmatený

Zmatený znamená nejistý, nemající jasnou představu, zmatený, překvapený a rozptýlený.

popletený

Popletený znamená zmatený nebo zneklidněný; naprosto zmítnutý, vyčerpaný a zmatený.

konfúzní

Konfúzní se odkazuje na filozofii a učení Konfuciova, které se soustředí na vztahy mezi lidmi a dobré chování.

chaotický

Chaotický je stav bez řádu, pořádku nebo jasného směru; příliš mnoho informací nebo akcí, které jsou nesourodé.

nespojený

Nespojený znamená oddělený, nesouvisející, nezávislý, nesourodý, nesouměřitelný.

oddělený

Oddělený: rozdělený, od sebe nezávisle stojící; vzdálený, separovaný.

nesoudržný (hmota)

Nesoudržný = nerozpojitelný, nepevný, nerozptýlitelný; nerovnoměrně uspořádaná hmota s nízkou pružností.

spojitý

Spojený znamená propojený, sjednocený, připojený k něčemu, nebo dohromady s něčím.

nesouvislý

Nesouvislý se odkazuje na něco, co není v jasném nebo logickém pořadí, které může být nepřehledné, neuspořádané nebo nejasné.

Podobná synonyma

hmota

Hmota je fyzikální veličina, která charakterizuje množství látky ve fyzickém objektu. Měří se v kilogramech.

být zmatený

Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

nesoudržný

Nesoudržný je označení pro nesourodý, chaotický, nesouvislý, neuspořádaný nebo nelogický.

přerušovaný (spánek)

Přerušovaný spánek je způsob spánku, při kterém se člověk pravidelně probouzí a opět usíná. Je to způsob, kterým může člověk zlepšit svou úroveň energie a koncentrace.

být zmatený, popletený

Byt zmatený nebo popletený znamená být zmatený nebo ztracený ohledně situace nebo okolností.

neživotný (hmota)

Neživotná (hmota) je hmota, která není schopna žít ani produkovat život.