Facebook

Hmota - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu hmota.

Význam: Hmota je fyzikální veličina, která označuje objem a hmotnost látky. Zároveň se také používá pro vyjádření hmotnosti tělesa nebo objemu objektu.

látka

Látka je hmota nebo hmotná substancie, která může být využita k výrobě čehokoliv.

materiál

Materiál je látka nebo hmota používaná pro výrobu výrobků.

masa

Masa je hmota, která se vztahuje k hmotnosti nebo objemu, jakož i k chemickým sloučeninám, které je tvoří.

matérie

Matérie je hmotná substancie, která tvoří vesmír, a je definovaná jako skupina atomů a částic.

duch

Duch je vyšší, nehmotná síla, která je přítomna ve všem, co existuje, a je také součástí všech bytostí.

vědomí

Vědomí je schopnost vnímat a rozumět okolí, uvědomovat si vlastní myšlenky a uvažovat o svém světě.

váha

Váha je síla gravitace, kterou působí na objekt uvnitř gravitačního pole. Je to měření hmotnosti objektu.

tíže

Tíže je fyzikální veličina, která odpovídá silovému účinku gravitace na danou hmotnost.

hmotnost

Hmotnost je fyzikální veličina, která udává množství materiálu ve fyzikálním tělese.

hustota (specifická)

Hustota je míra, jak moc je hmota na daném místě stlačena. Udává se jako hmotnost na jednotku objemu.

majetek

Majetek je vše, co je majetkem osoby nebo organizace, včetně finančních prostředků, movitého a nemovitého majetku, práv a povinností.

peníze

Peníze jsou měna, kterou se platí za služby a věci a jejíž hodnota je měřítkem hodnoty daných výrobků a služeb.

mamon

Mamon je biblické slovo pro peníze, majetek a bohatství, které může člověka odvést od Boha.

bioplazma

Bioplazma je živá tekutina obsahující bílkoviny, minerály, sacharidy a tuky, která se vyskytuje v buňkách a tkáních.

téma

Téma je obecné téma či téma, na které se zaměřuje úvaha, diskuze nebo studie.

námět

Námět je podnět, inspirace nebo myšlenka, která slouží jako základ pro další vytváření nebo úvahy.

pramen

Pramen je zdroj, ze kterého pochází něco, např. informace, energie nebo voda.

obsah

Obsah je souhrn informací, dat nebo materiálů uvnitř nějakého díla nebo výstupu.

předmět

Předmět je věc, osoba nebo činnost, o které se mluví nebo o které je zmínka.

učivo

Učivo je souhrn informací, které je nutné pro pochopení určitého tématu nebo oboru.

textilie

Textilie jsou látky vyrobené ze vláken a vláknitých materiálů; mohou být přírodní nebo syntetické.

Podobná synonyma

vložit <kam> (peníze)

Vložit peníze: převést peníze z jednoho účtu do jiného, např. na účet banky.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

pouzdro na peníze

Pouzdro na peníze je malá schránka, kterou lze použít k uložení hotovosti.

vybrat (peníze)

Vybrat znamená vyčerpat peníze z účtu nebo rezervy.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

mít (jako obsah)

Mít znamená vlastnit, kontrolovat nebo něčeho dosáhnout.

plošná váha

Plošná váha je zařízení pro měření hmotnosti předmětu na plochu.

zbývající (peníze)

Peníze, které zbývají, jsou ty, které ještě nebyly utraceny nebo vynaloženy.

zvětšit se (majetek)

Zvětšit se: zvýšit objem majetku, např. nákupem nebo získáním dalších finančních prostředků.

dát na vědomí

Informovat o něčem, o čem si myslíte, že je důležité.

našetřené peníze

Peníze, které byly uspořeny a uloženy pro budoucí použití.

přijít o poslední peníze

Ztratit finanční prostředky bez náhrady a možnosti je obnovit.

majetek (nemovitý)

Majetek je označení pro nemovitou věc (např. budovy, pozemky, práva) vlastněnou jednotlivcem nebo organizací.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat znamená zabavit (majetek) někomu.

předmět (starožitný)

Předmět (starožitný): starobylý, cenný předmět s historickou nebo kulturní hodnotou.

přijít o peníze

Prohrát finanční částku, nezískat ji zpět.

nevzít (peníze)

Nevzít: odmítnout přijmout, nebrat.

hedvábí (látka)

Hedvábí je jemná a lesklá látka, vyrobená ze šťávy z hedvábného červa, a je oblíbená pro svoji jemnost, hebkost a lesklost.

vyzvednout (peníze)

Vyzvednout znamená osobně si vyzvednout peníze na místě nebo je vybrat z účtu.

rozdělovat (majetek)

Rozdělovat znamená dělit majetek mezi lidi nebo skupiny lidí.

nakupit (materiál)

Koupit materiál; obstarat potřebné zboží, předměty nebo suroviny.

zaplatit (peníze)

Zaplatit: uhradit peníze za něco (cenu, účet, poplatek atd.).

krčit se (látka)

Schovat se, vyhnout se pohledům ostatních, klesnout hlavy a tím ukázat nejistotu.

dostat <z koho> (peníze)

Dostat (peníze) znamená získat finanční prostředky od někoho jiného.

obraný (o peníze)

Uchování naspořených peněz proti nežádoucím finančním ztrátám.

nechávat za peníze

Platit za něco, aby se to zrealizovalo; nebo očekávat odměnu za něco, co se splnilo.

tryskat (pramen)

Tryskat znamená rychle vystřelovat, vybuchovat nebo stříkat.

vzít na vědomí

Přijmout a respektovat informaci, představu nebo názor jako relevantní.

dávat na vědomí

Dávat na vědomí znamená informovat či sdělit nějakou informaci někomu.