Facebook

Být zmatený - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu být zmatený.

Význam: Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

potácet se

Potácet se znamená chodit nejistě, bez určitého směru, plynule se pohybovat.

vrávorat

Vrávorat znamená chodit nejistě, neustále se muset opírat o něco a být obtížně schopni udržet rovnováhu.

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

mást se

Mást se znamená dělat chyby, být zmatený, ztratit orientaci nebo se pokoušet najít něco co je skryté.

plést se

Plést se znamená mít zmatek, být zmatený nebo se mýlit. Obvykle se používá k popisu situace, ve které se někdo ztratil nebo se zamotal do něčeho, co není jasné.

Podobná synonyma

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

učarovat <komu>

Učarovat znamená přitahovat jeho pozornost a vyvolat u něho silné příznivé emoce.

vynadat <komu>

Vynadat někomu je důrazně ho upozornit na jeho nevhodné chování, často za účelem změnit jeho chování.

vracet čest <komu>

Vracet čest: projevit úctu druhému člověku slovy nebo činy, aby potvrdil/a jeho význam.

dopřát sluchu <komu>

Dopřát sluchu někomu znamená poskytnout mu příležitost slyšet něco, co by jinak nemohl.

zbýt <co komu>

Zbýt znamená ponechat si nebo zůstat s něčím nebo někým po ostatních.

přenechat <co komu>

Přenechat: dát něčemu druhému do vlastnictví, do péče, do užívání.

být příčinou <čeho>

Být příčinou čeho: být zdrojem něčeho, co má následky nebo důsledky.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

být hoden <čeho>

Být hoden znamená, že máte potřebnou kvalitu nebo vlastnosti, abyste si zasloužili něco nebo někoho.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc nebo odpovědnost nad něčím.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená vzdát se čeho, opustit prostor nebo se vzdálit od něčeho.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

nacpat <co do čeho>

Nacpat znamená vměstnat co nejvíce něčeho do čeho se to vejde.

splňovat <komu> (přání)

Splnit něčí přání znamená, že člověk nebo skupina lidí uspokojí očekávání druhých.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

vyškrábat <komu> (oči)

Vyškrábat oči někomu (nebo něčemu) znamená vyvolat bolest nebo nepříjemné pocity.

poskytnout <komu> výhodu

Dát něco, co mu přinese výhodu nebo užitek.

půjčit <komu>

Půjčit znamená poskytnout mu nějaký věcný majetek nebo služby na dobu určitou, které se musí po uplynutí této doby vrátit.

uklouznout <komu> (noha)

Uklouznout někomu nohou je vybočit z rovnováhy a našlápnout na něčí nohu.

mást

Mást: zmatkovat, způsobovat zmatek; míchat, plést, směšovat, komplikovat.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout cíle, úspěchu nebo výsledku po dlouhém úsilí.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

odložit <co komu>

Odložit : uskutečnit později, přesunout časově na později.

cpát <co komu>

Cpát je slangový výraz pro násilné vtlačení nebo vnutit něčeho někomu.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: znamená se pustit do něčeho nového, odhodlat se k něčemu bez ohledu na rizika a následky.

poroučet <komu>

Poroučet znamená dát povel, aby se něco udělalo.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.