Facebook

Být zmatený - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu být zmatený.

Význam: Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

potácet se

Potácet se znamená chodit nejistě, bez určitého směru, plynule se pohybovat.

vrávorat

Vrávorat znamená chodit nejistě, neustále se muset opírat o něco a být obtížně schopni udržet rovnováhu.

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

mást se

Mást se znamená dělat chyby, být zmatený, ztratit orientaci nebo se pokoušet najít něco co je skryté.

plést se

Plést se znamená mít zmatek, být zmatený nebo se mýlit. Obvykle se používá k popisu situace, ve které se někdo ztratil nebo se zamotal do něčeho, co není jasné.

Podobná synonyma

dát <co komu>

Dát znamená poskytnout něčemu nebo někomu danou věc, službu, nabídku či informaci.

mást

Mást znamená matoucím způsobem plést, šířit zmatek a zkreslovat.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

odměnit se <komu>

Udělit někomu odměnu za dobrou práci nebo dobrý čin.

vzbouřit se <proti komu>

Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

radit <komu>

Radit je dávat návody, doporučení, rady, zkušenosti či poučení pro jiné.

posmívat se <komu>

Posmívat se (někomu) znamená vyjadřovat nespokojenost, ironii nebo pobavení nad něčím, co dotyčný udělal nebo řekl.

objasnit <co komu>

Vysvětlit (co komu) jasně, srozumitelně a podrobně.

plést (dohromady)

Plést znamená skládat nebo provlékat jednu věc do druhé; vytvářet tak složité vzory nebo účesy.

dbát <čeho>

Dbát znamená pečovat o něco, věnovat pozornost, být zodpovědný.

věnovat se <komu>

Věnovat se znamená poskytnout čas a energii do toho, aby se pomohlo komu, nebo čemu.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout úspěchu, cíle, místa, stavu; dostat se do požadovaného stavu.

volat <komu>

Volat znamená zavolat někomu telefonem nebo jinou formou komunikace.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit či poškodit vzhled člověka nebo věci.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

panovat <komu>

Panovat znamená vládnout mu, být jim nadřazen a jejich jednání ovládat.

uznat <komu> (zkoušku)

Uznat (zkoušku) znamená přiznat, že dotyčná osoba získala potřebné znalosti a schopnosti, aby splnil požadavky zkoušky.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být přitažlivým, zalíbit si někoho nebo něco.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat nějakou informaci ostatním lidem.

ohledně čeho

Ohled je pozornost k něčemu nebo někomu; respektování zájmů a přání druhých, na základě důstojnosti a úcty.

odporovat <komu>

Odporovat znamená jednat proti jeho přání nebo názoru; projevovat nesouhlas nebo odpor.

dopídit se <čeho>

Dopídit se znamená zjistit nebo dohledat informace o něčem.

přisluhovat <komu>

Být v službě komukoliv; být k dispozici, poskytovat služby.

uklouznout <komu> (noha)

Uklouznout někomu nohou je vybočit z rovnováhy a našlápnout na něčí nohu.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

narážet <do čeho> (v běhu)

Narážet do čeho znamená používat nějakým způsobem něco k tomu, aby se dosáhlo určitého cíle, obvykle ve vysoké rychlosti.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.

znemožnit <co komu>

Znemožnit je způsobit, že je komu či čemu zabráněno v provedení činnosti.

hledat (řešení čeho)

Hledat znamená vyhledávat něco nebo řešit problém, aby se dosáhlo cíle.