Facebook

Nesouvislý - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu nesouvislý.

Význam: Nesouvislý: bez logické souvislosti; chaotický; roztříštěný; nesystematický; nesmyslný.

zmatený

Pozměněný, nejasný, zmatený; zmatený znamená nepořádek, chaos, nesourodost nebo stav nejasnosti.

neuspořádaný

Neuspořádaný znamená nesourodý, rozháraný, nepravidelný, zmatený, chaotický a nesouměrný.

nepřehledný

Nepřehledný se vztahuje k něčemu, co je složité, nejasné nebo těžko pochopitelné.

uspořádaný

Uspořádaný znamená věci jako pořádek, organizované a systémové uspořádání.

nespojitý

Nespojitý znamená nerozdělený, nekonečný, nepřerušený nebo nedílný.

přerušovaný

Přerušovaný: věc, činnost nebo proces, který se střídavě zastavuje a obnovuje.

přerývaný

Přerývaný znamená nepravidelný, náhlý a krátký. Jako například přerývaný dech, který je krátký a nepravidelný.

diskontinuitní

Diskontinuitní znamená nekontinuální, tj. s přerušením, nepokračující.

souvislý

Spojený, logický a kontinuální.

popletený

Popletený znamená zmatený nebo zneklidněný; naprosto zmítnutý, vyčerpaný a zmatený.

konfúzní

Konfúzní se odkazuje na filozofii a učení Konfuciova, které se soustředí na vztahy mezi lidmi a dobré chování.

chaotický

Chaotický je stav bez řádu, pořádku nebo jasného směru; příliš mnoho informací nebo akcí, které jsou nesourodé.

Podobná synonyma

být zmatený

Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

přerušovaný (spánek)

Přerušovaný spánek je způsob spánku, při kterém se člověk pravidelně probouzí a opět usíná. Je to způsob, kterým může člověk zlepšit svou úroveň energie a koncentrace.

neuspořádaný (život)

Neuspořádaný život je život plný chaosu, nedostatku organizace a náhodnosti.

být zmatený, popletený

Byt zmatený nebo popletený znamená být zmatený nebo ztracený ohledně situace nebo okolností.