Facebook

Uspořádaný - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu uspořádaný.

Význam: Uspořádaný znamená věci jako pořádek, organizované a systémové uspořádání.

zmatený

Pozměněný, nejasný, zmatený; zmatený znamená nepořádek, chaos, nesourodost nebo stav nejasnosti.

neuspořádaný

Neuspořádaný znamená nesourodý, rozháraný, nepravidelný, zmatený, chaotický a nesouměrný.

nesouvislý

Nesouvislý: bez logické souvislosti; chaotický; roztříštěný; nesystematický; nesmyslný.

nepřehledný

Nepřehledný se vztahuje k něčemu, co je složité, nejasné nebo těžko pochopitelné.

systematický

Systematický popisuje proces, který je uspořádaný, organizovaný a řízený, aby byl dosažen požadovaný cíl.

upravený

Upravený - změněný nebo přetvořený k lepšímu výsledku; vylepšený nebo zdokonalený.

organizovaný

Organizovaný znamená řádně uspořádaný, systémový, promyšlený, propracovaný.

posloupný

Posloupný se obvykle vztahuje k postupu nebo průběhu akcí, které se odehrávají ve stejném pořadí.

sekvenční

Sekvenční je pojem označující postupný průběh, kdy jednotlivé části jsou uspořádány ve správném pořadí.

Podobná synonyma

časově posloupný

Časově posloupný znamená něco, co se vyskytuje v časové řadě nebo v pořadí. To může být událost, akce, vývoj nebo změny.

být zmatený

Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

neuspořádaný (život)

Neuspořádaný život je život plný chaosu, nedostatku organizace a náhodnosti.

být zmatený, popletený

Byt zmatený nebo popletený znamená být zmatený nebo ztracený ohledně situace nebo okolností.