Facebook

Neuspořádaný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu neuspořádaný.

Význam: Neuspořádaný znamená nesourodý, rozháraný, nepravidelný, zmatený, chaotický a nesouměrný.

zmatený

Pozměněný, nejasný, zmatený; zmatený znamená nepořádek, chaos, nesourodost nebo stav nejasnosti.

nesouvislý

Nesouvislý: bez logické souvislosti; chaotický; roztříštěný; nesystematický; nesmyslný.

nepřehledný

Nepřehledný se vztahuje k něčemu, co je složité, nejasné nebo těžko pochopitelné.

uspořádaný

Uspořádaný znamená věci jako pořádek, organizované a systémové uspořádání.

neurovnaný

Neurovnaný je termín používaný k popisu vztahu mezi mozkem a tělem, zahrnující výměnu informací mezi těmito dvěma systémy.

nepořádný

Nepořádný je synonymem pro neuspořádaný, nezorganizovaný, chaotický, neuklizený, špinavý.

chaotický

Chaotický se obecně vztahuje k náhodnému, neuspořádanému a neorganizovanému stavu.

neladný

Nežádoucí, nevhodný, nevkusný, nevýhodný, nepříjemný, odpudivý.

Podobná synonyma

být zmatený

Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

být zmatený, popletený

Byt zmatený nebo popletený znamená být zmatený nebo ztracený ohledně situace nebo okolností.

neurovnaný (život)

Neurovnaný život je život, který je zaměřen na zdravou a prospěšnou rovnováhu mezi fyzickou a duševní stránkou.