Facebook

Nepřehledný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nepřehledný.

Význam: Nepřehledný se vztahuje k něčemu, co je složité, nejasné nebo těžko pochopitelné.

zmatený

Pozměněný, nejasný, zmatený; zmatený znamená nepořádek, chaos, nesourodost nebo stav nejasnosti.

neuspořádaný

Neuspořádaný znamená nesourodý, rozháraný, nepravidelný, zmatený, chaotický a nesouměrný.

nesouvislý

Nesouvislý: bez logické souvislosti; chaotický; roztříštěný; nesystematický; nesmyslný.

uspořádaný

Uspořádaný znamená věci jako pořádek, organizované a systémové uspořádání.

spletitý

Spletitý znamená složitý, komplikovaný, obtížně pochopitelný nebo rozluštitelný.

zamotaný

Zamotaný často označuje něco složitého, nejasného nebo komplikovaného. Může to být děj, situace, text nebo myšlenka.

přehledný

Přehledný je pojem označující stručnost a jasnost, s níž je informace nebo výkon vyjádřen. Znamená jasné, snadno pochopitelné a přehledné uspořádání.

nepřehlédnutelný

Nepřehlédnutelný: neobvyklý, nápadný, nemožné zaměnit; zřejmý, výrazný; viditelný, jasný.

rozsáhlý

Rozsáhlý znamená rozměrný, velký, obsáhlý, propracovaný nebo důkladný.

rozlehlý

Rozlehlý se vztahuje k velkým prostorům nebo velkým objektům. Příklady: rozlehlý park, rozlehlé pláně.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

Podobná synonyma

veliký

Veliký znamená větší než běžné, obrovský, neobvykle velký nebo významný.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

být zmatený, popletený

Byt zmatený nebo popletený znamená být zmatený nebo ztracený ohledně situace nebo okolností.

velmi

Velmi je adverbiální slovo, které znamená "velmi moc" nebo "velmi silně".

být zmatený

Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

rozsáhlý (škody)

Rozsáhlý: velký, propracovaný, mohou zahrnovat obrovské škody nebo ztráty.

veliký (plat)

Veliký znamená mohutný, masivní, významný, hodnotný nebo důležitý.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

velmi milovat

Velmi milovat je hlubokým vyjádřením lásky, které je silné, trvalé a nekonečné.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.