Facebook

Nepřehledný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nepřehledný.

Význam: Nepřehledný se vztahuje k něčemu, co je složité, nejasné nebo těžko pochopitelné.

zmatený

Pozměněný, nejasný, zmatený; zmatený znamená nepořádek, chaos, nesourodost nebo stav nejasnosti.

neuspořádaný

Neuspořádaný znamená nesourodý, rozháraný, nepravidelný, zmatený, chaotický a nesouměrný.

nesouvislý

Nesouvislý: bez logické souvislosti; chaotický; roztříštěný; nesystematický; nesmyslný.

uspořádaný

Uspořádaný znamená věci jako pořádek, organizované a systémové uspořádání.

spletitý

Spletitý znamená složitý, komplikovaný, obtížně pochopitelný nebo rozluštitelný.

zamotaný

Zamotaný často označuje něco složitého, nejasného nebo komplikovaného. Může to být děj, situace, text nebo myšlenka.

přehledný

Přehledný je pojem označující stručnost a jasnost, s níž je informace nebo výkon vyjádřen. Znamená jasné, snadno pochopitelné a přehledné uspořádání.

nepřehlédnutelný

Nepřehlédnutelný: neobvyklý, nápadný, nemožné zaměnit; zřejmý, výrazný; viditelný, jasný.

rozsáhlý

Rozsáhlý znamená rozměrný, velký, obsáhlý, propracovaný nebo důkladný.

rozlehlý

Rozlehlý se vztahuje k velkým prostorům nebo velkým objektům. Příklady: rozlehlý park, rozlehlé pláně.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

Podobná synonyma

velmi

Velmi je přídavné jméno, které znamená "mimořádně" nebo "extrémně". Používá se k vyjádření silných, intenzivních emocí, myšlenek nebo činů.

veliký

Veliký znamená nesmírně velký, obrovský, neobvykle velký nebo důležitý.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

být zmatený

Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

neobyčejně veliký

Extrémně velký; obrovský; mimořádně velký; nadprůměrně velký; neskutečně velký; ohromný.

velmi milovat

Velmi milovat je hlubokým vyjádřením lásky, které je silné, trvalé a nekonečné.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.