Facebook

Zmatený - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zmatený.

Význam: Pozměněný, nejasný, zmatený; zmatený znamená nepořádek, chaos, nesourodost nebo stav nejasnosti.

neuspořádaný

Neuspořádaný znamená nesourodý, rozháraný, nepravidelný, zmatený, chaotický a nesouměrný.

nesouvislý

Nesouvislý: bez logické souvislosti; chaotický; roztříštěný; nesystematický; nesmyslný.

nepřehledný

Nepřehledný se vztahuje k něčemu, co je složité, nejasné nebo těžko pochopitelné.

uspořádaný

Uspořádaný znamená věci jako pořádek, organizované a systémové uspořádání.

neorganizovaný

Neorganizovaný znamená nerozvrhnutý, bez řádu a systému, chaotický.

chaotický

Chaotický je neuspořádaný, neorganizovaný a nevyhovující normám.

spletený

Spletený označuje něco, co je složitě propojeno, obvykle se jedná o neobvyklou, složitou situaci.

popletený

Popletený je slovo, které označuje stav, kdy je člověk zmatený, zmatený nebo nechápavý.

dezorientovaný

Dezorientovaný je stav, kdy je člověk zmatený, neví, kam má jít, co má dělat anebo jaký je jeho směr.

konfúzní

Konfúzní je termín pro chápání a praxi čínského dualistického myšlení, jehož hlavními zásadami jsou harmonie s přírodou a vnitřní moudrost.

rozpačitý

Rozpačitý znamená v rozpaku, nejistý, nejistý, nejistý, nejistý, nejistý a nerozhodný.

bezradný

Bezradný: zmatený, bezmocný, nevědoucí, neschopný najít řešení.

Podobná synonyma

být zmatený, popletený

Byt zmatený nebo popletený znamená být zmatený nebo ztracený ohledně situace nebo okolností.

neuspořádaný (život)

Neuspořádaný život je život plný chaosu, nedostatku organizace a náhodnosti.

neorganizovaný (politicky)

Neorganizovaný politicky znamená, že chybí jakákoliv forma koordinace, vedení nebo strategie.