Facebook

Nepatrný - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu nepatrný.

Význam: Nepatrný se vztahuje k něčemu, co je velmi malé nebo zanedbatelné.

nevelký

Nemohutný, malý, skromný; nevelký je synonymem pro malý, nepatrný, nevýznamný.

maličký

Maličký je souhrnný výraz pro něco malého, nepatrného, nevelkého nebo miniaturního.

titěrný

Malý, příliš malý na to, aby byl viděn nebo zaznamenán.

nicotný

Nicotný je přídavné jméno, které označuje něco, co je nevýznamné, bezcenné nebo zanedbatelné.

velký

Velký se obvykle používá k popisu velikosti, síly nebo významu. Je to více než běžný nebo obvyklý.

ohromný

Ohromný znamená velmi velký, obrovský, impozantní, úctyhodný.

bezvýznamný

Bezvýznamný je synonymum pro něco, co není důležité, ani zajímavé, bezcenné a nedůležité.

nedůležitý

Nedůležitý je to, co není důležité ani nezbytné; bez významu nebo hodnoty; nepodstatné.

nezávažný

Nezávažný: nevážný, nenáročný, nedůležitý, nevýznamný, nedůležitý.

obyčejný

Obyčejný znamená běžný, obvyklý, obyčejný, normální, typický nebo průměrný.

všední

Všední se označuje jako běžný, obyčejný, nudný či rutinní, obecný a nenápadný.

významný

Významný: znamenající nebo projevující význam, důležitý, významný, mající důležitý vliv.

malicherný

Malicherný je adjektivum používané pro popis příliš náročného nebo přehnaných požadavků, které jsou obvykle levné, bezcenné nebo zbytečné.

podružný

Podružný je přídavné jméno, které označuje věc nebo činnost, která je druhotná, méně důležitá nebo nepodstatná.

Podobná synonyma

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

štětec (velký)

Štětec je malý nástroj používaný k malířským účelům, který se skládá z rukojeti a štětin. Velký štětec je vhodný pro malování stěn a podlah.

velký pes

Velký pes je obecně definován jako psí plemeno s výškou nad 22 palců (56 cm) v ramenou.

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

velký zájem <o co>

Velký zájem je silná touha po něčem, co si člověk velmi přeje.

velký hlupák

Velký hlupák je osoba, která je nezodpovědná, nevzdělaná a nezkušená a často dělá hloupá rozhodnutí.

příliš velký

Příliš velký znamená nadměrný, neuspokojivý nebo přehnaný.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

pomník (velký)

Pomník je socha nebo budova postavená jako vzpomínka na někoho nebo něco. Může být velký, aby oslavoval důležitou osobu nebo událost.

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

strach (velký)

Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

velký náklad

Velký náklad je pojem popisující objem velkého množství materiálu, zboží nebo cenností.

shluk (nevelký)

Shluk je skupina nebo seskupení něčeho, obvykle malých objektů nebo částí, které jsou sdružené dohromady.

velký svět

Velký svět je metafora pro složitost, rozmanitost a různorodost lidského života.

všední člověk

Všední člověk je termín odkazující na běžného člověka, který nezaujímá významnější postavení ve společnosti.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

velký dobrák

Velký dobrák je člověk, který se chová k lidem s láskou a úctou; jeho činy jsou ochotou pomoci druhým a vyzařuje přátelskou energii.

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

velký pán

Velký pán je titul udělený někomu s vysokou autoritou a mocí. Často se používá jako označení pro vládce, vysokého úředníka nebo aristokrata.

ohromný (chaos)

Ohromný chaos je stav, kdy je vše v nepořádku, chaos a zmatek.

dosti velký

Dosti velký znamená "velmi velký", "velmi rozsáhlý" nebo "velmi zřetelný".