Facebook

Velký - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu velký.

Význam: Velký se obvykle používá k popisu velikosti, síly nebo významu. Je to více než běžný nebo obvyklý.

nevelký

Nemohutný, malý, skromný; nevelký je synonymem pro malý, nepatrný, nevýznamný.

maličký

Maličký je souhrnný výraz pro něco malého, nepatrného, nevelkého nebo miniaturního.

titěrný

Malý, příliš malý na to, aby byl viděn nebo zaznamenán.

nicotný

Nicotný je přídavné jméno, které označuje něco, co je nevýznamné, bezcenné nebo zanedbatelné.

ohromný

Ohromný znamená velmi velký, obrovský, impozantní, úctyhodný.

bezvýznamný

Bezvýznamný je synonymum pro něco, co není důležité, ani zajímavé, bezcenné a nedůležité.

nedůležitý

Nedůležitý je to, co není důležité ani nezbytné; bez významu nebo hodnoty; nepodstatné.

nezávažný

Nezávažný: nevážný, nenáročný, nedůležitý, nevýznamný, nedůležitý.

obyčejný

Obyčejný znamená běžný, obvyklý, obyčejný, normální, typický nebo průměrný.

všední

Všední se označuje jako běžný, obyčejný, nudný či rutinní, obecný a nenápadný.

významný

Významný: znamenající nebo projevující význam, důležitý, významný, mající důležitý vliv.

početný

Početný znamená velký, mnohý. Obecně se používá pro připomenutí množství osob, věcí nebo situací.

četný

Četný znamená hojný nebo velký počet. Znamená to mít mnoho nebo mnoho kusů.

závažný

Závažný je spojován s vážností, významností nebo vážností; znamená to, že je to důležité, závažné nebo významné.

důležitý

Důležitý je to, co je pro něco velmi důležité, co má vliv na výsledek nebo je pro něco zásadní.

hlavní

Hlavní znamená nejdůležitější, nejvýznamnější nebo nejvyšší.

přední

Nejdůležitější nebo nejvýznamnější; náležející nebo vedoucí.

mocný

Mocný je silný, dominantní, má vliv a autoritu.

silný

Silný odkazuje na to, že něco je pevné, odolné, vytrvalé nebo má vysokou kvalitu.

mohutný

Mohutný znamená silný, velký a významný; odkazuje se na něco, co je obrovské a mocné.

intenzívní

Intenzivní znamená s vysokou intenzitou, intenzívním zápalem nebo intenzivním úsilím.

slabý

Slabý znamená oslabený, bez síly, málo silný, nedostatečný nebo neschopný.

velkomyslný

Velkomyslný znamená být štědrý, šlechetný a ochotný pomáhat druhým.

šlechetný

Šlechetnost je ctnost, která se projevuje v laskavosti, pokoru, otevřenosti a úctě k druhým.

ušlechtilý

Ušlechtilý: vznešený, čestný, ctnostný, čistý, nezištný; vyjadřuje vysokou úroveň morálního chování.

vznešený

Vznešený představuje něco velkého, velmi cenného, vzácného a důstojného.

slavný

Slavný znamená, že je někdo, nebo něco známé, uznávané a obdivované.

věhlasný

Věhlasný se vztahuje k osobě, věci nebo události, která získala pozornost a uznání jako významná nebo dokonce výjimečná.

proslulý

Proslulý znamená významný, vysoce uznávaný nebo známý. Je to někdo, koho lidé znají a oceňují za úspěchy nebo slávu.

Podobná synonyma

životně důležitý

Životně důležitý: nezbytný pro život, nutný pro přežití, nepostradatelný.

osobnost (přední)

Osobnost je člověk, který se zásluhou svého talentu, schopností a úspěchů stal významnou postavou ve svém oboru.

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.

hlavní myšlenky

Hlavní myšlenka je nejdůležitější bod či koncept, který je vyjádřen během projevu, přednášky nebo jiného textu.

slavný čin

Slavný čin je významná a obdivuhodná akce nebo čin, který byl dosáhnut s nevídanou odvahou, statečností nebo talentem.

hlavní myšlenka

Hlavní myšlenka je základní myšlenka nebo myšlenka, která je obsažena ve větě nebo v textu a která vyjadřuje jeho smysl.

slabý (paměť)

Slabý znamená oslabený nebo neúčinný, obvykle použitý k popisu síly, intenzity nebo schopnosti.

silný (pohlavek)

Silný je silný díky své síle, odvaze, odhodlání a schopnosti přemáhat překážky. Jeho vůdčí vlastnosti jsou vysoce ceněny a jeho energie může pomoci druhým dosáhnout cílů.

všední člověk

Všední člověk je termín odkazující na běžného člověka, který nezaujímá významnější postavení ve společnosti.

vznešený (pán)

Vznešený: vysoce ctěný, představující vysokou úctu a vážnost; velmi vážený a významný.

mohutný celek

Velká skupina, která má silnou sílu a vliv, nebo objekt, který je velký a majestátní.

hlavní myšlenka (anekdoty)

Hlavní myšlenka anekdoty je vystihnout či vtipně naznačit pointu jedné situace.

silný (náraz)

Silný náraz je intenzivní, rychlý a mohutný dopad nebo zásah, který může být destruktivní nebo škodlivý.

hlavní chodba

Hlavní chodba je hlavní prostor nebo průchod v budově, který se obvykle používá k přístupu do jiných místností.

příliš početný

Příliš početný = příliš mnoho; příliš velký počet.

hlavní (nepřítel)

Hlavní nepřítel je úhlavní protivník, který je největším překážkou pro dosažení cíle.

intenzívní (rozcvičení)

Intenzívní rozcvičení je cvičení, které zahrnuje výkon s vysokou intenzitou, aby se zvýšil svalový tón, kardiovaskulární výkon a fyzická vytrvalost.

zápor (silný)

Zápor (silný) označuje odmítnutí nebo odpor k něčemu, je to silné a trvalé odmítnutí nebo odpor.

ušlechtilý muž

Ušlechtilý muž je hrdina, který se vyznačuje čestností a statečností, vždy jedná správně a učiní vše, co je v jeho silách, aby pomohl druhým.

hlavní (přednáška)

Hlavní: nejdůležitější, nejvyšší, vedoucí.

mohutný (opevnění)

Silný, pevný opevnění nebo jiná stavba pro ochranu nebo společenský účel.

hlavní osoba

Hlavní osoba je nejdůležitější postava ve vyprávění, která se projevuje častěji než ostatní a ovlivňuje děj.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

důležitý (v dějinách)

Důležitý: Určuje významnou událost, která má dlouhodobý dopad na historii.

mocný (hrad)

Mocný hrad je obrovská budova, která byla postavena k obraně nebo pro osobní účely. Má silnou obrannou strukturu a je obvykle vybavena věžemi, opevněním a příkopy.

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

přední strana

Přední strana je oblast nebo část, která je ve viditelné pozici nebo obecně viditelná.

ohromný (chaos)

Ohromný chaos je stav, kdy je vše v nepořádku, chaos a zmatek.