Facebook

Zabavit <komu> (majetek) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu zabavit <komu> (majetek).

Význam: Zabavit (majetek): usilovat o oprávněnou konfiskaci majetku k následnému prospěchu a užitku státu.

zabrat

Zabrat znamená dosáhnout požadovaného cíle, získat většinu, dostat se do pozice nebo se zapojit do činnosti.

Podobná synonyma

zabrat (sukni)

Zabrat sukni znamená vzít si ji do vlastnictví nebo ji použít pro vlastní potřeby.

zabrat se

Zabrat se znamená podniknout nějakou činnost s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

dát zabrat <komu>

Dát zabrat znamená vyžadovat od někoho intenzivní fyzickou a/nebo psychickou práci.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se: začít intenzivně a s plnou energií pracovat na něčem.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

zabrat (prostor)

Zabrat znamená zaujmout místo nebo prostor, získat nad ním nadvládu nebo kontrolu.

zabrat se (do myšlenek)

Zabrat se znamená soustředit se na něco; být zabrán do činnosti nebo myšlenek.