Facebook

Natlačit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu natlačit.

Význam: Natlačit znamená tlačit nebo stlačovat do menšího prostoru. Může to být tlačení osoby nebo věci do malého prostoru, nebo přinutit někoho nebo něco dělat něco, čeho by jinak nebyli ochotni.

nacpat

Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

namačkat

Vytlačit co nejvíce do malého prostoru; stlačit do větší hustoty.

napěchovat

Napěchovat znamená naplnit něco co je prázdné nebo se zbavit věcí, které se nahromadily, naplnit je do plného stavu.

natěsnat

Natěsnat znamená přitlačit či utáhnout něco, aby se zabránilo vniknutí vody, vzduchu nebo jiných látek. To se obvykle dělá šroubováním, lepením nebo páskováním.

stěsnat

Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

naplnit

Vyplnit, dosáhnout, napěchovat, naplnit, doplňovat, dokončit, naplnit, naplnit, dobýt.

zaplnit

Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.

Podobná synonyma

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

nacpat se

Nacpat se znamená do sebe nacpat co nejvíce věcí, jídla nebo jiného, ať už pro uspokojení nebo z jiných důvodů.

naplnit <co čím>

Naplnit: doplnit něco do plna, dosáhnout úplnosti.

nacpat se (masem)

Nacpat se (masem) znamená přejídat se masem až k bodu, kdy jsou plně nasyceni.

napěchovat <co kam>

Napěchovat znamená naplnit něco maximálním počtem předmětů nebo lidí.

natěsnat se

Natěsnat se znamená zmenšit se nebo se stáhnout do menšího prostoru.

naplnit (dýmku)

Naplnit dýmku znamená naplnit ji tabákem nebo náplní pro kouření a poté ji zapálit.

naplnit se

Naplnit se znamená dosáhnout naplnění sebe sama, dosáhnout uspokojení a kompletního štěstí.

zaplnit se (nádrž)

Doplňování nádrže, bývá prováděno k naplnění nádrže potřebnou tekutinou.

zaplnit se

Naplnit se, dosáhnout úplnosti nebo naplnění. Být naplněn čímsi, dokončit nebo naplnit úkol, místo nebo situaci.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

nacpat <co kam>

Nacpat znamená rychle, silou a hrubou silou zasunout něco do něčeho.

naplnit (sál)

Naplnit znamená vyplnit prostor, v tomto případě se používá k označení vyplnění celého sálu lidmi.

stěsnat se (v pokoji)

Stěsnat se znamená sdílet malý prostor s jinou osobou, např. v pokoji.

naplnit (zásobník)

Naplnit znamená dát do zásobníku co nejvíce možností, ať už je to materiál, zboží nebo informace.

zaplnit <čím> (jámu)

Vyplnit čímkoliv, aby se jáma zaplnila.

naplnit se (přání)

Naplnit se znamená uskutečnit se, splnit se, dosáhnout svého cíle.

zaplnit (tekutinou)

Zaplnit znamená naplnit či doplnit nějakou tekutinou, aby byla nádoba plná.

naplnit se (mízou)

Naplnit se mízou znamená být velmi šťastný nebo naplněný hlubokou radostí.

zaplnit (díru)

Zaplnit díru znamená vyplnit ji něčím, aby byla zcela zaplněná.

naplnit (vanu)

Naplnit znamená vyplnit vanu vodou na požadovanou hladinu.

zaplnit (sál)

Naplnit: vyplnit prostor, do kterého se vejde co nejvíce osob nebo věcí.

zaplnit <co>

Zaplnit: doplnit požadovaný objem či množství, naplnit čímž se dosáhne požadovaného stavu.