Facebook

Stěsnat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu stěsnat.

Význam: Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

nacpat

Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

namačkat

Vytlačit co nejvíce do malého prostoru; stlačit do větší hustoty.

napěchovat

Napěchovat znamená naplnit něco co je prázdné nebo se zbavit věcí, které se nahromadily, naplnit je do plného stavu.

natěsnat

Natěsnat znamená přitlačit či utáhnout něco, aby se zabránilo vniknutí vody, vzduchu nebo jiných látek. To se obvykle dělá šroubováním, lepením nebo páskováním.

naplnit

Vyplnit, dosáhnout, napěchovat, naplnit, doplňovat, dokončit, naplnit, naplnit, dobýt.

zaplnit

Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.

Podobná synonyma

nacpat se

Nacpat se znamená do sebe nacpat co nejvíce věcí, jídla nebo jiného, ať už pro uspokojení nebo z jiných důvodů.

naplnit (vanu)

Naplnit znamená vyplnit vanu vodou na požadovanou hladinu.

zaplnit <čím> (jámu)

Vyplnit čímkoliv, aby se jáma zaplnila.

zaplnit (sál)

Naplnit: vyplnit prostor, do kterého se vejde co nejvíce osob nebo věcí.

nacpat <co do čeho>

Nacpat znamená vměstnat co nejvíce něčeho do čeho se to vejde.

natěsnat se

Natěsnat se znamená zmenšit se nebo se stáhnout do menšího prostoru.

naplnit se (mízou)

Naplnit se mízou znamená být velmi šťastný nebo naplněný hlubokou radostí.

zaplnit se

Zaplnit se znamená naplnit se něčím, například časem, vzduchem, myšlenkami nebo emocemi.

naplnit <co čím>

Naplnit: vyplnit něco čím/čímž; dát do něčeho materiál, aby se vyplnilo.

naplnit se

Dosažení určitého cíle, např. úspěchu, plnosti, spokojenosti. Naplnění se může projevovat jako fyzické, emocionální nebo duchovní.

naplnit (zásobník)

Naplnit znamená dát do zásobníku co nejvíce možností, ať už je to materiál, zboží nebo informace.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

naplnit (dýmku)

Naplnit dýmku znamená naplnit ji tabákem nebo náplní pro kouření a poté ji zapálit.

zaplnit <co>

Zaplnit: doplnit požadovaný objem či množství, naplnit čímž se dosáhne požadovaného stavu.

nacpat <co kam>

Nacpat znamená rychle, silou a hrubou silou zasunout něco do něčeho.

naplnit se (přání)

Naplnit se znamená uskutečnit se, splnit se, dosáhnout svého cíle.

zaplnit se (nádrž)

Doplňování nádrže, bývá prováděno k naplnění nádrže potřebnou tekutinou.

zaplnit (úplně)

Naplnit významně, do detailu a beze zbytku.

naplnit (sál)

Naplnit znamená vyplnit prostor, v tomto případě se používá k označení vyplnění celého sálu lidmi.

zaplnit (tekutinou)

Zaplnit znamená naplnit či doplnit nějakou tekutinou, aby byla nádoba plná.

napěchovat <co kam>

Napěchovat znamená naplnit něco maximálním počtem předmětů nebo lidí.

nacpat se (masem)

Nacpat se (masem) znamená přejídat se masem až k bodu, kdy jsou plně nasyceni.