Facebook

Nacpat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nacpat.

Význam: Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

namačkat

Namačkat znamená silně stlačit nebo stisknout, zatlačit dohromady.

napěchovat

Naložit co nejvíce do jedné nádoby; naplnit co nejvíce.

natlačit <co do čeho>

Natlačit znamená zmáčknout nebo stlačit něco do menšího prostoru.

vyprázdnit

Vyprázdnit znamená odebrat obsah nebo všechno, co je uvnitř.

naplnit (dýmku)

Naplnit dýmku znamená naplnit ji tabákem nebo náplní pro kouření a poté ji zapálit.

natěsnat

Natěsnat znamená přitlačit či utáhnout něco, aby se zabránilo vniknutí vody, vzduchu nebo jiných látek. To se obvykle dělá šroubováním, lepením nebo páskováním.

stěsnat

Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

naplnit

Vyplnit, dosáhnout, napěchovat, naplnit, doplňovat, dokončit, naplnit, naplnit, dobýt.

zaplnit

Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.

Podobná synonyma

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout: odtrhnout či odebrat něco z něčeho nebo někoho silou.

všimnout si <čeho>

Všimnout si něčeho je pozorně si všímat detaily, vypozorovat si informace, postřehnout něco, co by jinak bylo přehlíženo.

zbavit <čeho>

Odstranit, vyřadit, zbavit čeho.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

pustit se <do čeho>

Pustit se do čeho: začít s něčím novým; vyzkoušet si něco nového; začít s čímžkoli novým; odhodlaně se pustit do něčeho.

dát se <do čeho>

Začít se něčím zabývat nebo se nějak zapojit.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se do čeho znamená získat kontrolu, vládnout, zaměřit se nebo se angažovat.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat provádět či dodržovat určitou činnost, udělat od ní krok zpět.

ubývat <čeho>

Ubývat znamená postupně klesat nebo mizet.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho; odstranit se čehokoliv.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

zaplnit (díru)

Zaplnit díru znamená vyplnit ji něčím, aby byla zcela zaplněná.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

upouštět <od čeho>

Upouštět je vzdát se čeho, odříct se čeho, opustit to.

pouštět se <do čeho> (bezhlavě)

Pouštět se: bezhlavě se vrhnout do něčeho, s nezváženým rizikem a bez zohlednění následků.

hledět si <čeho>

Hledět si něčeho je důkladně se zaměřit na to, aby bylo dosaženo žádaného cíle.

použít <čeho n. co>

Použít: využít k něčemu; používat nějakou osobu, věc, službu nebo prostředky.

zanechávat <čeho>

Zanechávat znamená opouštět, zůstat po něčem, zůstat po někom, nechat něco za sebou.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat informace nebo závěry z daných faktů a okolností.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: získat kontrolu nad čím.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat to, nedávat pozor, nevnímat to.

zatlačit <do čeho>

Fyzicky nebo psychicky tlačit/tlouct něco/někoho do něčeho.

zastrčit <co do čeho>

Zastrčit znamená zasunout předmět do otvoru nebo prostoru, aby byl schován.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat logicky z něčeho, být výsledkem čeho.

nedbat <čeho>

Nedbat <čeho> znamená nevšímat si, nebrat na vědomí, nerespektovat.

zamíchat se <do čeho>

Zamíchat se: udělat rychlý pohyb, míchat či mícháním kombinovat nějaké ingredience.