Facebook

Nacpat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nacpat.

Význam: Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

namačkat

Namačkat znamená silně stlačit nebo stisknout, zatlačit dohromady.

napěchovat

Naložit co nejvíce do jedné nádoby; naplnit co nejvíce.

natlačit <co do čeho>

Natlačit znamená zmáčknout nebo stlačit něco do menšího prostoru.

vyprázdnit

Vyprázdnit znamená odebrat obsah nebo všechno, co je uvnitř.

naplnit (dýmku)

Naplnit dýmku znamená naplnit ji tabákem nebo náplní pro kouření a poté ji zapálit.

natěsnat

Natěsnat znamená přitlačit či utáhnout něco, aby se zabránilo vniknutí vody, vzduchu nebo jiných látek. To se obvykle dělá šroubováním, lepením nebo páskováním.

stěsnat

Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

naplnit

Vyplnit, dosáhnout, napěchovat, naplnit, doplňovat, dokončit, naplnit, naplnit, dobýt.

zaplnit

Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.

Podobná synonyma

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat z předchozího, být výsledkem čeho.

naplnit (vanu)

Naplnit znamená vyplnit vanu vodou na požadovanou hladinu.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se: fyzicky se přiblížit k určité věci, udělat kontakt mezi dvěma objekty nebo osobami.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí něčeho a účastnit se aktivním způsobem. Znamená to vykonávat konkrétní činnosti, poskytovat podporu nebo se účastnit v nějakém procesu.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat; jednat proti něčemu, případně zasahovat do něčeho.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

nakouknout <do čeho>

Nakouknout: získat první, rychlý pohled do čeho.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

zbavit se <čeho>

Odstranit, opustit, zbavit se čeho.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

dožadovat se <čeho>

Žádat něco přísně nebo naléhavě; chtít něco dosáhnout s vytrvalostí.

upadnout <do čeho>

Upadnout = ztratit vlastní stabilitu a pád do čeho (např. do bezvědomí, do země).

dovtípit se <čeho>

Rozpoznat skrytý význam, přijít na to, objevit pravdu.

vykroutit se <z čeho>

Vykroutit se: uniknout z něčeho, často z nežádoucí situace, díky obratnosti.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

dotknout se <čeho>

Dotknout se: fyzicky se dotknout, emotivně se prožít, intelektuálně pochopit, aby se dosáhlo porozumění.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

odvodit <co z čeho>

Odvodit znamená "vyvodit nebo učinit závěr z dřívějších informací nebo argumentů".

nevšímat si <čeho>

Ignorovat; nevšímat si čeho.

těžit <z čeho>

Těžit znamená vybírat, sbírat nebo získávat něco, obvykle přírodní suroviny, energetické zdroje nebo zisk.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se do něčeho znamená přímo či nepřímo se zapojit nebo zapojovat se do činností, situací nebo vztahů.

natlačit

Natlačit: donutit něco do něčeho omezeného, vtlačit co nejvíce do omezeného prostoru.

týt <z čeho>

Týt je slovní spojení, které znamená "využít, vyřešit nebo vyřešit problém".

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit jednu věc od druhé, aby byly izolovány.