Facebook

Napěchovat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu napěchovat.

Význam: Napěchovat znamená naplnit něco co je prázdné nebo se zbavit věcí, které se nahromadily, naplnit je do plného stavu.

nacpat <co do čeho>

Nacpat znamená vměstnat co nejvíce něčeho do čeho se to vejde.

natlačit

Natlačit: donutit něco do něčeho omezeného, vtlačit co nejvíce do omezeného prostoru.

natěsnat

Natěsnat znamená utáhnout nebo pevně doladit něco, aby se všechny části dobře spojily.

vtěsnat

Vtěsnat znamená umístit velké množství věcí do omezeného prostoru.

naplnit

Naplnit znamená doplnit něco, co bylo vyžadováno nebo požadováno, aby byl úkol dokončen.

vyplnit

Vyplnit znamená naplnit či naplnit nějaký formulář nebo položky v něm.

nacpat

Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

namačkat

Vytlačit co nejvíce do malého prostoru; stlačit do větší hustoty.

stěsnat

Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

zaplnit

Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.

Podobná synonyma

osvobozený <od čeho>

Osvobozený je stav, kdy člověk je zbaven něčeho, co ho omezuje.

odběhnout <od čeho>

Odběhnout: odejít rychle (z místa nebo situace).

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

dát se <do čeho>

Dát se: učinit něco, například se zapojit do činnosti nebo změnit směr.

zaplnit (tekutinou)

Zaplnit znamená naplnit či doplnit nějakou tekutinou, aby byla nádoba plná.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

odhlásit se <z čeho>

Odhlásit se znamená ukončit členství nebo registraci v něčem.

být pamětliv <čeho>

Být pamětliv <čeho> znamená vzpomínat na to, učit se z minulosti a nesouhlasit s čímkoli, co přináší škody.

odpadávat <od čeho>

Odpadávat znamená postupně se vzdalovat od něčeho; opouštět to, přestat se toho účastnit nebo se toho vzdát.

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho; odstranit se čehokoliv.

upustit <od čeho>

Odpustit, ustoupit od něčeho, zrušit či opustit.

zastávat se <čeho>

Zastávat se čeho znamená vyjádřit názor, že něco je správné, a bránit to.

naplnit (sál)

Naplnit znamená vyplnit prostor, v tomto případě se používá k označení vyplnění celého sálu lidmi.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

vžít se <do čeho>

Vstoupit do čeho, zaujmout pozici, cítit se součástí něčeho.

nechat <čeho>

Nechat: Zanechat či opustit něco nebo někoho, nechat být, nechat volný průběh nebo vyvíjet působení.

nakukovat <do čeho>

Nakukovat znamená pozorovat něco nebo někoho skrytě, z dálky nebo diskrétně.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: převzít moc a kontrolu nad čím.

dovtípit se <čeho>

Uhodnout, co druhá osoba myslí, nebo má na mysli.

vtěsnat se

Vtěsnat se: narvat se, vměstnat, uhádnout se do malého prostoru.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

používat <čeho n. co>

Používat znamená využívat nebo aplikovat něco pro nějaký účel.

zbavit <čeho>

Odstranit, vyřadit, zbavit čeho.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

základy <čeho>

Základy jsou základní principy nebo podmínky, na kterých je něco postaveno.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

vložit se <do čeho>

Vložit se do čeho znamená zapojit se do něčeho nebo se angažovat.