Facebook

Zaplnit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zaplnit.

Význam: Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.

nacpat

Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

namačkat

Vytlačit co nejvíce do malého prostoru; stlačit do větší hustoty.

napěchovat

Napěchovat znamená naplnit něco co je prázdné nebo se zbavit věcí, které se nahromadily, naplnit je do plného stavu.

natěsnat

Natěsnat znamená přitlačit či utáhnout něco, aby se zabránilo vniknutí vody, vzduchu nebo jiných látek. To se obvykle dělá šroubováním, lepením nebo páskováním.

stěsnat

Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

naplnit

Vyplnit, dosáhnout, napěchovat, naplnit, doplňovat, dokončit, naplnit, naplnit, dobýt.

naplnit (sál)

Naplnit znamená vyplnit prostor, v tomto případě se používá k označení vyplnění celého sálu lidmi.

vyplnit

Vyplnit znamená vyplnit nějakou prázdnou část, např. formulář, jméno, údaje, předmět atd.

Podobná synonyma

naplnit se (mízou)

Naplnit se mízou znamená být velmi šťastný nebo naplněný hlubokou radostí.

nacpat se (masem)

Nacpat se (masem) znamená přejídat se masem až k bodu, kdy jsou plně nasyceni.

nacpat se

Nacpat se znamená se přejídat, jíst příliš mnoho jídla až do nepohodlí.

naplnit (dýmku)

Naplnit dýmku znamená naplnit ji tabákem nebo náplní pro kouření a poté ji zapálit.

naplnit se

Naplnit se znamená dosáhnout naplnění sebe sama, dosáhnout uspokojení a kompletního štěstí.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

stěsnat se (v pokoji)

Stěsnat se znamená sdílet malý prostor s jinou osobou, např. v pokoji.

naplnit (zásobník)

Naplnit znamená dát do zásobníku co nejvíce možností, ať už je to materiál, zboží nebo informace.

naplnit se (přání)

Naplnit se znamená uskutečnit se, splnit se, dosáhnout svého cíle.

naplnit (vanu)

Naplnit znamená vyplnit vanu vodou na požadovanou hladinu.

vyplnit se

Vyplnit se znamená dosáhnout plného stavu, například úplnosti, obsahu, důležitosti nebo rozsahu.

stěsnat se

Stěsnat se znamená být těsně a silně spojený s něčím nebo někým. Může to být například vztah, vazba nebo vzájemné sdílení.

vyplnit <co čím>

Vyplnit čím: zaplnit, doplnit něčím.

napěchovat <co kam>

Napěchovat znamená naplnit něco maximálním počtem předmětů nebo lidí.

naplnit <co čím>

Naplnit: vyplnit něco čím/čímž; dát do něčeho materiál, aby se vyplnilo.

vyplnit <čím> (čas)

Vyplnit čím: dokončit, doplnit, naplnit.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natěsnat se

Natěsnat se znamená zmenšit se nebo se stáhnout do menšího prostoru.

vyplnit (maltou)

Vyplnit je znamenat doplnit nebo doplnit něco, například formulář, dotazník nebo něco jiného.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

nacpat <co kam>

Nacpat znamená rychle, silou a hrubou silou zasunout něco do něčeho.

vyplnit (přání)

Vyplnit přání znamená jeho uskutečnění.