Facebook

Zaplnit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zaplnit.

Význam: Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.

nacpat

Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

namačkat

Vytlačit co nejvíce do malého prostoru; stlačit do větší hustoty.

napěchovat

Napěchovat znamená naplnit něco co je prázdné nebo se zbavit věcí, které se nahromadily, naplnit je do plného stavu.

natěsnat

Natěsnat znamená přitlačit či utáhnout něco, aby se zabránilo vniknutí vody, vzduchu nebo jiných látek. To se obvykle dělá šroubováním, lepením nebo páskováním.

stěsnat

Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

naplnit

Vyplnit, dosáhnout, napěchovat, naplnit, doplňovat, dokončit, naplnit, naplnit, dobýt.

naplnit (sál)

Naplnit znamená vyplnit prostor, v tomto případě se používá k označení vyplnění celého sálu lidmi.

vyplnit

Vyplnit znamená vyplnit nějakou prázdnou část, např. formulář, jméno, údaje, předmět atd.

Podobná synonyma

nacpat se

Nacpat se znamená jíst nebo pít velké množství jídla/nápoje najednou.

naplnit (zásobník)

Naplnit znamená dát do zásobníku co nejvíce možností, ať už je to materiál, zboží nebo informace.

stěsnat se (v pokoji)

Stěsnat se znamená sdílet malý prostor s jinou osobou, např. v pokoji.

natěsnat se

Natěsnat se znamená zmenšit se nebo se stáhnout do menšího prostoru.

naplnit <co čím>

Naplnit: doplnit něco do plna, dosáhnout úplnosti.

naplnit (dýmku)

Naplnit dýmku znamená naplnit ji tabákem nebo náplní pro kouření a poté ji zapálit.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

vyplnit (maltou)

Vyplnit je znamenat doplnit nebo doplnit něco, například formulář, dotazník nebo něco jiného.

naplnit se

Naplnit se znamená dosáhnout naplnění sebe sama, dosáhnout uspokojení a kompletního štěstí.

napěchovat <co kam>

Napěchovat znamená naplnit něco maximálním počtem předmětů nebo lidí.

vyplnit <co čím>

Vyplnit čím: zaplnit, doplnit něčím.

nacpat <co kam>

Nacpat znamená rychle, silou a hrubou silou zasunout něco do něčeho.

nacpat se (masem)

Nacpat se (masem) znamená přejídat se masem až k bodu, kdy jsou plně nasyceni.

naplnit se (mízou)

Naplnit se mízou znamená být velmi šťastný nebo naplněný hlubokou radostí.

vyplnit <čím> (čas)

Vyplnit čím: dokončit, doplnit, naplnit.

vyplnit (přání)

Vyplnit přání znamená jeho uskutečnění.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

vyplnit se

Vyplnit se znamená dokončit činnost nebo úkol až do konce, dosáhnout plného výsledku.

naplnit (vanu)

Naplnit znamená vyplnit vanu vodou na požadovanou hladinu.