Facebook

Naplnit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu naplnit.

Význam: Vyplnit, dosáhnout, napěchovat, naplnit, doplňovat, dokončit, naplnit, naplnit, dobýt.

zaplnit (sál)

Naplnit: vyplnit prostor, do kterého se vejde co nejvíce osob nebo věcí.

vyplnit

Vyplnit znamená doplnit nebo dokončit nějaký úkol, formulář nebo informace.

splnit (smlouvu)

Splnit znamená uskutečnit požadavky obsažené v smlouvě a splnění jeho podmínek.

uskutečnit

Realizovat, zrealizovat: dotáhnout do konce, provést, uskutečnit.

vykonat

Vykonat znamená splnit, udělat, provést, uskutečnit či realizovat.

nacpat

Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

namačkat

Vytlačit co nejvíce do malého prostoru; stlačit do větší hustoty.

napěchovat

Napěchovat znamená naplnit něco co je prázdné nebo se zbavit věcí, které se nahromadily, naplnit je do plného stavu.

natěsnat

Natěsnat znamená přitlačit či utáhnout něco, aby se zabránilo vniknutí vody, vzduchu nebo jiných látek. To se obvykle dělá šroubováním, lepením nebo páskováním.

stěsnat

Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

zaplnit

Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.

Podobná synonyma

uskutečnit (ples)

Realizovat, provést, uskutečnit: uskutečnit ples = provést jeho plánovanou organizaci a provedení.

nacpat se

Nacpat se znamená do sebe nacpat co nejvíce věcí, jídla nebo jiného, ať už pro uspokojení nebo z jiných důvodů.

vykonat <co>

Vykonat znamená provést činnost, učinit, uskutečnit.

vykonat popravu

Vykonat popravu znamená usmrtit osobu trestním opatřením za účelem potrestání za spáchaný trestný čin.

vyplnit se

Vyplnit se znamená dosáhnout plného stavu, například úplnosti, obsahu, důležitosti nebo rozsahu.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

stěsnat se

Stěsnat se znamená být těsně a silně spojený s něčím nebo někým. Může to být například vztah, vazba nebo vzájemné sdílení.

vykonat (revizi)

Vykonat revizi znamená provést pečlivou a systematickou kontrolu údajů, procesů nebo informací.

zaplnit (díru)

Zaplnit díru znamená vyplnit ji něčím, aby byla zcela zaplněná.

stěsnat se (v pokoji)

Stěsnat se znamená sdílet malý prostor s jinou osobou, např. v pokoji.

zaplnit <čím> (jámu)

Vyplnit čímkoliv, aby se jáma zaplnila.

vykonat poradu

Vykonat poradu znamená postupovat v souladu s pokyny a předpisy, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

splnit (prosbu)

Uskutečnit, vykonat nebo provést požadovanou činnost.

ujednat (smlouvu)

Ujednat znamená dohodnout se a potvrdit to písemnou formou v podobě smlouvy.

uskutečnit se

Uskutečnit se znamená uskutečnit něco, co bylo plánováno, cíleno či navrženo.

vyplnit (přání)

Vyplnit přání znamená jeho uskutečnění.

splnit se (sen)

Splnění snu znamená dosáhnout toho, co jsme si přáli, a to uskutečnit.

zaplnit se

Zaplnit se znamená naplnit se něčím, například časem, vzduchem, myšlenkami nebo emocemi.

natěsnat se

Natěsnat se znamená zmenšit se nebo se stáhnout do menšího prostoru.

splnit (slib)

Vyplnit, dodržet, naplnit, dostát, dotáhnout, uskutečnit, realizovat.

nacpat se (masem)

Nacpat se (masem) znamená přejídat se masem až k bodu, kdy jsou plně nasyceni.

vyplnit <čím> (čas)

Vyplnit čím: dokončit, doplnit, naplnit.

splnit (termín)

Splnit znamená dokončit úkol, či plnit požadavek daný časovým limitem.

probrat (smlouvu)

Probrat znamená podrobně zkoumat či analyzovat určitou smlouvu.

splnit očekávání

Dodržet očekávání, která jsou na vás kladena, a plně je splnit.

potvrdit (smlouvu)

Potvrdit znamená oficiálně potvrdit nebo schválit, obvykle písemně, smlouvu nebo dohodu.

zaplnit <co>

Zaplnit: doplnit požadovaný objem či množství, naplnit čímž se dosáhne požadovaného stavu.