Facebook

Naplnit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu naplnit.

Význam: Vyplnit, dosáhnout, napěchovat, naplnit, doplňovat, dokončit, naplnit, naplnit, dobýt.

zaplnit (sál)

Naplnit: vyplnit prostor, do kterého se vejde co nejvíce osob nebo věcí.

vyplnit

Vyplnit znamená doplnit nebo dokončit nějaký úkol, formulář nebo informace.

splnit (smlouvu)

Splnit znamená uskutečnit požadavky obsažené v smlouvě a splnění jeho podmínek.

uskutečnit

Realizovat, zrealizovat: dotáhnout do konce, provést, uskutečnit.

vykonat

Vykonat znamená splnit, udělat, provést, uskutečnit či realizovat.

nacpat

Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

namačkat

Vytlačit co nejvíce do malého prostoru; stlačit do větší hustoty.

napěchovat

Napěchovat znamená naplnit něco co je prázdné nebo se zbavit věcí, které se nahromadily, naplnit je do plného stavu.

natěsnat

Natěsnat znamená přitlačit či utáhnout něco, aby se zabránilo vniknutí vody, vzduchu nebo jiných látek. To se obvykle dělá šroubováním, lepením nebo páskováním.

stěsnat

Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

zaplnit

Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.

Podobná synonyma

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

natěsnat se

Natěsnat se znamená zmenšit se nebo se stáhnout do menšího prostoru.

vyplnit <co čím>

Vyplnit čím: zaplnit, doplnit něčím.

zaplnit (tekutinou)

Zaplnit znamená naplnit či doplnit nějakou tekutinou, aby byla nádoba plná.

ujednat (smlouvu)

Ujednat znamená dohodnout se a potvrdit to písemnou formou v podobě smlouvy.

podepsat (smlouvu)

Podepsat znamená oficiálně potvrdit svým podpisem platnost nějakého dokumentu, například smlouvy.

zaplnit (úplně)

Naplnit významně, do detailu a beze zbytku.

splnit (slib)

Vyplnit, dodržet, naplnit, dostát, dotáhnout, uskutečnit, realizovat.

splnit <komu> (přání)

Splnit přání: uskutečnit jeho představy, dovést jeho cíl do zdárného konce.

zaplnit se

Naplnit se, dosáhnout úplnosti nebo naplnění. Být naplněn čímsi, dokončit nebo naplnit úkol, místo nebo situaci.

zrušit (smlouvu)

Zrušit = odvolat, ukončit platnost.

vyplnit <čím> (čas)

Vyplnit čím: dokončit, doplnit, naplnit.

uskutečnit (úkol)

Realizovat, uskutečnit; splnit, provést, provádět, dopracovat, uskutečnit zadanou úlohu.

vykonat (revizi)

Vykonat revizi znamená provést pečlivou a systematickou kontrolu údajů, procesů nebo informací.

uskutečnit (ples)

Realizovat, provést, uskutečnit: uskutečnit ples = provést jeho plánovanou organizaci a provedení.

nacpat se

Nacpat se znamená do sebe nacpat co nejvíce věcí, jídla nebo jiného, ať už pro uspokojení nebo z jiných důvodů.

vyplnit se

Vyplnit se znamená dokončit činnost nebo úkol až do konce, dosáhnout plného výsledku.

stěsnat se

Stěsnat se znamená být těsně a silně spojený s něčím nebo někým. Může to být například vztah, vazba nebo vzájemné sdílení.

zaplnit se (nádrž)

Doplňování nádrže, bývá prováděno k naplnění nádrže potřebnou tekutinou.

vykonat (práci)

Provést, splnit, uskutečnit, zrealizovat; dokončit úkol.

uskutečnit se

Uskutečnit se znamená uskutečnit něco, co bylo plánováno, cíleno či navrženo.

splnit (prosbu)

Uskutečnit, vykonat nebo provést požadovanou činnost.

nacpat <co do čeho>

Nacpat znamená vměstnat co nejvíce něčeho do čeho se to vejde.

nacpat <co kam>

Nacpat znamená rychle, silou a hrubou silou zasunout něco do něčeho.

splnit

Splnit znamená vykonat činnost nebo naplnit požadavek; dosáhnout cíle nebo úkolu; dodržet slovo nebo dohodu.