Facebook

Namačkat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu namačkat.

Význam: Vytlačit co nejvíce do malého prostoru; stlačit do větší hustoty.

natlačit

Natlačit znamená přimět k něčemu silou, donutit, donutit někoho udělat něco, vtlačit do něčeho nebo někam.

vměstnat

Vměstnat: vložit co nejvíc do omezeného prostoru.

natěsnat

Natěsnat znamená stisknout či slepit něco pevně dohromady.

vtěsnat

Vtěsnat se znamená umístit něco uvnitř něčeho menšího, ať už jde o oblečení, prostor nebo jiný materiál.

přeplnit

Přeplnit znamená dosáhnout maximální úrovně naplnění něčím.

natřískat

Natřískat znamená hodně nalézt do malého prostoru.

narvat

Narvat znamená nacpat co nejvíce věcí do jednoho prostoru.

nacpat

Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

napěchovat

Napěchovat znamená naplnit něco co je prázdné nebo se zbavit věcí, které se nahromadily, naplnit je do plného stavu.

stěsnat

Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

naplnit

Vyplnit, dosáhnout, napěchovat, naplnit, doplňovat, dokončit, naplnit, naplnit, dobýt.

zaplnit

Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.

Podobná synonyma

nacpat se (masem)

Nacpat se (masem) znamená přejídat se masem až k bodu, kdy jsou plně nasyceni.

zaplnit <co>

Zaplnit: doplnit požadovaný objem či množství, naplnit čímž se dosáhne požadovaného stavu.

natlačit se <kam>

Natlačit se znamená vejít se do malého prostoru, který se zdá být příliš úzký.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

nacpat <co kam>

Nacpat znamená rychle, silou a hrubou silou zasunout něco do něčeho.

nacpat se

Nacpat se znamená jíst hojně až do sytosti, až se člověk cítí přeplněný.

natěsnat se

Natěsnat se znamená zmenšit se nebo se stáhnout do menšího prostoru.

zaplnit (úplně)

Naplnit významně, do detailu a beze zbytku.

vtěsnat se <kam>

Vtěsnat se: dostat se do omezeného prostoru, jako je malý otvor nebo mezera.

vtěsnat se

Vtěsnat se znamená vejít se do malého prostoru, což může být například jímka, díra či trhlina.

stěsnat se (v pokoji)

Stěsnat se znamená sdílet malý prostor s jinou osobou, např. v pokoji.

vměstnat se <kam>

Vměstnat se: přiměřeně se uvelebit, vtěsnat se do omezeného prostoru.

naplnit se

Naplnit se znamená dosáhnout naplnění sebe sama, dosáhnout uspokojení a kompletního štěstí.

naplnit <co čím>

Naplnit: doplnit něco do plna, dosáhnout úplnosti.

naplnit (dýmku)

Naplnit dýmku znamená naplnit ji tabákem nebo náplní pro kouření a poté ji zapálit.

natlačit se

Natlačit se znamená se vtěsnat do malého prostoru, dostat se do úzkého místa, nebo se pokusit udělat něco, co se zdá být nemožné.

naplnit (zásobník)

Naplnit znamená dát do zásobníku co nejvíce možností, ať už je to materiál, zboží nebo informace.

napěchovat <co kam>

Napěchovat znamená naplnit něco maximálním počtem předmětů nebo lidí.

naplnit (vanu)

Naplnit znamená vyplnit vanu vodou na požadovanou hladinu.

vtěsnat <co kam>

Vtěsnat znamená umístit něco do úzkého prostoru či časového rozmezí.

zaplnit se (nádrž)

Doplňování nádrže, bývá prováděno k naplnění nádrže potřebnou tekutinou.

přeplnit <co čím>

Přeplnit: naplnit co nejvíce čímkoli.

vměstnat se

Vměstnat se: umístit se do omezeného prostoru; zařadit se, nacpat se do určitého prostoru.