Facebook

Namačkat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu namačkat.

Význam: Vytlačit co nejvíce do malého prostoru; stlačit do větší hustoty.

natlačit

Natlačit znamená přimět k něčemu silou, donutit, donutit někoho udělat něco, vtlačit do něčeho nebo někam.

vměstnat

Vměstnat: vložit co nejvíc do omezeného prostoru.

natěsnat

Natěsnat znamená stisknout či slepit něco pevně dohromady.

vtěsnat

Vtěsnat se znamená umístit něco uvnitř něčeho menšího, ať už jde o oblečení, prostor nebo jiný materiál.

přeplnit

Přeplnit znamená dosáhnout maximální úrovně naplnění něčím.

natřískat

Natřískat znamená hodně nalézt do malého prostoru.

narvat

Narvat znamená nacpat co nejvíce věcí do jednoho prostoru.

nacpat

Vložit nebo vyplnit něco do jiného, ať už to jsou věci, informace, pocity nebo myšlenky.

napěchovat

Napěchovat znamená naplnit něco co je prázdné nebo se zbavit věcí, které se nahromadily, naplnit je do plného stavu.

stěsnat

Slovo "stěsnat" se obvykle používá pro popis situace, kdy se něco stane příliš těsné nebo příliš zaplněné. Může to být například ponožky, boty nebo oblasti v domě, které jsou příliš malé nebo plné. Ta

naplnit

Vyplnit, dosáhnout, napěchovat, naplnit, doplňovat, dokončit, naplnit, naplnit, dobýt.

zaplnit

Vyplnit je vyplnit něco, ať už procesem nebo objektem, čímž se naplní celý prostor nebo předmět. To lze provádět s různými materiály, jako je tekutina, kapalina, plyn nebo pevná látka.

Podobná synonyma

vměstnat se <kam>

Vměstnat se: přiměřeně se uvelebit, vtěsnat se do omezeného prostoru.

natlačit se

Natlačit se znamená se vtěsnat do malého prostoru, dostat se do úzkého místa, nebo se pokusit udělat něco, co se zdá být nemožné.

vtěsnat se

Vtěsnat se: narvat se, vměstnat, uhádnout se do malého prostoru.

vtěsnat <co kam>

Vtěsnat znamená umístit něco do úzkého prostoru či časového rozmezí.

naplnit (zásobník)

Naplnit znamená dát do zásobníku co nejvíce možností, ať už je to materiál, zboží nebo informace.

zaplnit <čím> (jámu)

Vyplnit čímkoliv, aby se jáma zaplnila.

nacpat se

Nacpat se znamená jíst hojně až do sytosti, až se člověk cítí přeplněný.

nacpat <co kam>

Nacpat znamená rychle, silou a hrubou silou zasunout něco do něčeho.

vtěsnat se <kam>

Vtěsnat se: dostat se do omezeného prostoru, jako je malý otvor nebo mezera.

naplnit (vanu)

Naplnit znamená vyplnit vanu vodou na požadovanou hladinu.

zaplnit (úplně)

Naplnit významně, do detailu a beze zbytku.

zaplnit (tekutinou)

Zaplnit znamená naplnit či doplnit nějakou tekutinou, aby byla nádoba plná.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

zaplnit (sál)

Naplnit: vyplnit prostor, do kterého se vejde co nejvíce osob nebo věcí.

natlačit se (do auta)

Nastoupit se do auta na maximum lidí, kteří se do něj vejdou.

zaplnit (díru)

Zaplnit díru znamená vyplnit ji něčím, aby byla zcela zaplněná.

naplnit (sál)

Naplnit znamená vyplnit prostor, v tomto případě se používá k označení vyplnění celého sálu lidmi.

naplnit <co čím>

Naplnit: vyplnit něco čím/čímž; dát do něčeho materiál, aby se vyplnilo.

naplnit se (mízou)

Naplnit se mízou znamená být velmi šťastný nebo naplněný hlubokou radostí.

zaplnit se

Naplnit se, dosáhnout úplnosti nebo naplnění. Být naplněn čímsi, dokončit nebo naplnit úkol, místo nebo situaci.