Facebook

Snažit se nepotkat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu snažit se nepotkat <koho>.

Význam: Vyhýbat se někomu, aby se nestalo něco nepříjemného nebo nepříjemných situací.

uhýbat <komu>

Uhýbat: vyhnout se čemu nebo komu; izolovat se, vyhýbat se, vyhýbat se setkávání.

objíždět <co>

Objíždět je pohybem přesunout se objektem kolem něčeho nebo okolo něčeho.

snažit se obejít <co>

Snažit se obejít: unikat, vyhnout se, vymanit se.

Podobná synonyma

zavítat <ke komu>

Zavítat je projev zájmu o návštěvu. Znamená to přijít do místa, kde se daná osoba nachází.

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.

hníst <komu> (svaly)

Hníst znamená pohybovat svaly, aby se uvolnily a uvolnily napětí.

uklouznout <komu> (slovo)

Uklouznout znamená uniknout, vyhnout se něčemu nebo někomu vyhýbat se.

rozsvětlit se <komu> (v hlavě)

Dostat pochopení/jasnost v myšlení/názoru o čemkoli.

ulehčit <co komu>

Ulehčit: zjednodušit, usnadnit komu práci, úkol nebo situaci.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

lát <komu>

Lát se používá jako výraz pro dělení, zužování nebo štěpení něčeho na menší části.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu připomenout někomu informaci, nápad nebo povinnost.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout někomu informace, znalosti nebo sílu.

poskytovat <co komu>

Poskytovat znamená dávat něco komu, co potřebuje nebo očekává.

vyhrožovat <komu>

Vyhrožovat je používat nebo vyjadřovat hrozbu nebo nátlak na někoho.

vynadat <komu>

Vynadat je projevit nespokojenost nebo hněv někomu slovním projevem.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená účelně a správně vést účetnictví, zaznamenávat obchodní transakce a vypočítat podíly.

snažit se <o co>

Snažit se je vyvinout úsilí nebo úspěšně usilovat o něco.

přimykat se <ke komu>

Přimykat se k něčemu znamená dělat všechno pro dosáhnutí toho cíle, ale zároveň se plně podřídit tomu, kdo má větší moc.

přisoudit <co komu>

Přisoudit znamená připojit něco k něčemu, nebo přiřadit něco k něčemu; připsat něco někomu, přičíst něco někomu.

říci <co komu>

Říci znamená sdělit mu slovně nějakou myšlenku, informaci nebo informaci.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

předčítat <co komu>

Předčítat: číst něco před publikem, představovat někomu text nebo učivo.

zprotivit <co komu>

Zprotivit se komu: oponovat, stavět se proti jeho názoru či činům.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se komu znamená projevovat obdiv, oslavovat, chválit nebo se někomu líbit.

padnout <komu> (šaty)

Padnout komu: dobře sedět, skvěle vypadat, být přesně na míru.

odvděčit se <komu čím>

Vrátit někomu laskavost či projevenou podporu; projevit vděčnost a odměnu za pomoc.

odplatit <komu čím>

Odplatit je vrátit stejnou měrou - poskytnout protihodnotu jako odměnu či trest.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

vést se <komu jak>

Vést se s někým jak je vystihováno jako přístup, komunikace a interakce s druhou osobou.

oddaný <komu>

Oddaný je člověk, který je věrný, věnuje se plně a snaží se prospívat druhému.