Facebook

Vyobrazit <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vyobrazit <koho n. co>.

Význam: Vyobrazit: vyjádřit nějakou myšlenku/ideu/pocit pomocí obrazu/kresby/fotografie.

zobrazit

Zobrazit znamená ukázat, předvést, vystavit, prezentovat.

zpodobnit

Vyobrazit, znázornit, představit, předložit, ztvárnit.

vystihnout <co>

Vystihnout: přesně vyjádřit, popsat či vyjádřit ve stručnosti.

vylíčit

Vylíčit znamená podrobně popsat nebo vyprávět, aby byly zachyceny nejdůležitější detaily.

popsat

Popsat je zkratka pro "popsat detailně", což znamená vyjádřit nebo zobrazit informace o něčem podrobně.

Podobná synonyma

vystihnout

Vystihnout znamená popsat, shrnout nebo vyjádřit něčí myšlenky, názory nebo činy ve stručnosti.

vylíčit (byt)

Vylíčit znamená popsat nebo podrobně charakterizovat konkrétní byt, zahrnujíc například jeho velikost, umístění, vybavení a výhled.

zobrazit <koho n. co>

Zobrazit: ukázat, prezentovat; vizuálně/fyzicky/digitálně zpřístupnit informace/věci.

popsat <co>

Popsat význam: vyjádřit význam slova v jednoduchých slovech.

zpodobnit <koho n. co>

Zpodobnit - vyjádřit něco pomocí obrazů, obrazem nebo jiným způsobem.

vystihnout (podstatu)

Vystihnout znamená popsat nebo vyjádřit podstatu čeho nebo někoho jasně a stručně.

vystihnout podstatu

Uchopit podstatu, zachytit její nejdůležitější rysy, látku zjednodušit na minimum.

vystihnout <co jak>

Vystihnout znamená popsat nebo vyjádřit podstatu čeho, jako jedním krátkým výrokem.

zobrazit <co>

Zobrazit : představit nebo zvěřit něco co je vidět nebo slyšet.