Facebook

Namlátit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu namlátit se.

Význam: Namlátit se znamená dostat fyzickou tučnou ránu nebo výprask.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

havarovat

Havarovat znamená nouzově přistát nebo havarovat letadlo, vznášedlo nebo lodní plavidlo.

rozbít se (v autě)

Rozbít se ve voze znamená čelit dopravní nehodě, která může mít za následek vážné poškození vozidla a zranění osob.

vymlátit se

Vymlátit se znamená úplně vysilovat se fyzicky nebo psychicky, vyčerpat se úplně.

Podobná synonyma

hodně

Hodně znamená mnoho, obrovské množství nebo velké množství.

závodník (v autě)

Závodník je člověk, který se zapojuje do závodů vozidel, aby dosáhl co nejlepšího výsledku.

rozbít

Rozbít znamená rozdělit, rozdrtit nebo roztrhat nějakou věc na menší části.

rozbít se

Rozbít se znamená rozdělit, roztříštit nebo zničit.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

napovídat

Udělovat náznaky, ukazovat nápovědy a rady, které pomáhají něco pochopit.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

rozbít (nádobí)

Rozbít nádobí znamená roztříštit ho na drobné kousky.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

rozbít (kůlnu)

Rozbít znamená roztrhnout, rozdrtit nebo rozdělit na menší části. V případě kůlny to znamená roztrhnout její stěny nebo rozdělit ji na části.

napovídat <co komu>

Napovídat znamená dát náznaky nebo rady, aby se někdo mohl dobrat k onému výsledku.

vymáznout se (v autě)

Vymáznout se ve vozidle znamená odjet ze zábavního místa rychle, aby se uniklo případnému nebezpečí.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.