Facebook

Namlátit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu namlátit se.

Význam: Namlátit se znamená dostat fyzickou tučnou ránu nebo výprask.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

havarovat

Havarovat znamená nouzově přistát nebo havarovat letadlo, vznášedlo nebo lodní plavidlo.

rozbít se (v autě)

Rozbít se ve voze znamená čelit dopravní nehodě, která může mít za následek vážné poškození vozidla a zranění osob.

vymlátit se

Vymlátit se znamená úplně vysilovat se fyzicky nebo psychicky, vyčerpat se úplně.

Podobná synonyma

hodně

Hodně znamená množství, velké množství nebo velkou míru. Může být použito k vyjádření množství času, úsilí, prostoru nebo věcí.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

rozbít

Rozbít znamená roztrhat, rozdělit na menší části, zničit nebo zrušit.

vymáznout se (v autě)

Vymáznout se ve vozidle znamená odjet ze zábavního místa rychle, aby se uniklo případnému nebezpečí.

napovídat

Napovídat znamená dávat náznaky a nápovědy k určitým oblastem nebo skutečnostem.

napovídat (hlouposti)

Napovídat je dávat náznaky, naznačovat, dávat návod a radu, aby druhá strana pochopila, co chcete říct.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

havarovat (autem)

Havarovat autem znamená nehodu nebo náraz, ve kterém dochází k poškození nebo zničení auta a může vést ke zranění a dokonce i smrti.

vymlátit

Vymlátit znamená údery nebo fyzickou násilím způsobit újmu nebo porážku.

rozbít se (váza)

Rozbít se znamená roztříštit, roztrhat nebo rozdrtit, obvykle nádobu jako např. vázu.

napovídat <co komu>

Napovídat znamená dát náznaky nebo rady, aby se někdo mohl dobrat k onému výsledku.

odlučovač (v autě)

Odlučovač je zařízení ve vozidle, které odděluje olejovou a palivovou směs a zabraňuje jejich míchání.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.