Facebook

Navážit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu navážit.

Význam: Navážit znamená fyzicky přenést nějakou velkou váhu, obvykle materiál, a za použití stroje nebo nákladního auta.

nabrat (vodu)

Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

nabrat (energii)

Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

získat <co>

Získat: získat něco; získat část nebo celou míru nějakého výsledku, úžitku, výhody, majetku atd.

odměřit (váhu)

Měřit a určit váhu.

odvážit

Odvážit se je projevit statečnost nebo odvahu a směle se postavit něčemu nebezpečnému nebo obtížnému.

načerpat

Načerpat znamená získat energii, znalosti nebo informace; obnovit síly a zdroje.

Podobná synonyma

získat

Získat znamená získat, získat nebo dosáhnout něčeho prostřednictvím úsilí nebo úsilí.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

považovat si <čeho>

Vážit si něčeho; uznávat hodnotu nebo důležitost čehosi.

vpalovat <co do čeho>

Vpalovat znamená zasouvat cosi do něčeho otvoru, například hřebík do dřeva.

odlít <čeho>

Odlít znamená odtrhnout se nebo odletět (z čeho, co).

zbavovat <čeho>

Zbavovat se: osvobozovat se od čeho nebo se oddělit od čeho.

získat (zcela)

Získat znamená obdržet, převzít, získat nebo získat něco.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená litovat, litovat nebo litovat čeho, co již bylo uděláno a nelze to změnit; projevuje se to lítostí a žalem.

oddělit <co od čeho>

Oddělit znamená rozdělit, rozlišit nebo od sebe oddělit jednu věc od druhé.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

nabírat (vodu)

Nabírat vodu znamená ji do nádrže čerpat, často pomocí čerpadla.

dopídit se <čeho>

Dopídit se znamená zjistit nebo dohledat informace o něčem.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

týkat se <čeho>

Týkat se: být související s čím, dotýkat se čeho, být relevantní k čemu.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: vytvářet složité vztahy, které jsou obtížné rozluštit.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout = odstranit něco z něčeho násilným trháním.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si <čeho> znamená ignorovat, opomíjet nebo přehlížet <čeho>.

dotknout se <čeho>

Dotknout se znamená fyzicky se dotýkat čeho/čeho a zároveň se s ním vyrovnat.

nakládat <co do čeho n. na co>

Nakládat znamená přenášet nebo přesouvat z jednoho místa nebo prostoru do druhého.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

zříci se <čeho>

Odmítnout či se vzdát něčeho; odmítnout/opustit právo nebo nárok.

získat (právo na co)

Získat: obdržet nebo dosáhnout (něčeho), např. práva, výhody, informace apod.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: začít se angažovat, zapojit se do něčeho.

vážit si <čeho>

Vážit si znamená uznávat a oceňovat hodnotu čeho, vyjadřovat úctu a dávat najevo uznání.

dedukovat <co z čeho>

Dedukovat: vyvozovat závěry z určitých předpokladů a zákonitostí.