Facebook

Navážit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu navážit.

Význam: Navážit znamená fyzicky přenést nějakou velkou váhu, obvykle materiál, a za použití stroje nebo nákladního auta.

nabrat (vodu)

Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

nabrat (energii)

Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

získat <co>

Získat: získat něco; získat část nebo celou míru nějakého výsledku, úžitku, výhody, majetku atd.

odměřit (váhu)

Měřit a určit váhu.

odvážit

Odvážit se je projevit statečnost nebo odvahu a směle se postavit něčemu nebezpečnému nebo obtížnému.

načerpat

Načerpat znamená získat energii, znalosti nebo informace; obnovit síly a zdroje.

Podobná synonyma

získat

Získat znamená získat, získat nebo dosáhnout něčeho prostřednictvím úsilí nebo úsilí.

zastrčit <co do čeho>

Zastrčit znamená zasunout předmět do otvoru nebo prostoru, aby byl schován.

hlava (čeho)

Hlava je vrchol nebo vrcholová část těla, obvykle omezená krkem a obklopená čelistmi a čelistmi.

vykroutit se <z čeho>

Vykroutit se: uniknout z něčeho, často z nežádoucí situace, díky obratnosti.

třískat <do čeho>

Třískat: rychle a silně rozbíjet, drtit, rozmístit.

zanechat <čeho>

Zanechat: ponechat, pozůstat po, zůstat v účinnosti, předat něco dál.

odchýlit se <od čeho>

Odchýlit se od čeho znamená činit něco odlišného či jiného, než je obvyklé či očekávané.

najíst se <čeho>

Získat potravu; zjistit si, co je k dispozici, a přijmout to.

být pamětníkem <čeho>

Být pamětníkem je být svědkem nějaké historické události, která se stala v minulosti.

získání <čeho>

Získání: dosažení čeho (např. informací, výhod, zdrojů) prostřednictvím úsilí nebo jiných prostředků.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat, získat právo kontroly, ovládnout či vlastnit něco.

znečišťovat (vodu)

Znečišťovat vodu znamená do ní vnášet škodlivé látky, které poškozují její kvalitu a čistotu.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí něčeho a účastnit se aktivním způsobem. Znamená to vykonávat konkrétní činnosti, poskytovat podporu nebo se účastnit v nějakém procesu.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získat myšlenky, informace nebo předpoklady z čehož/čeho.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

zbavit se <čeho>

Zbavit se: odstranit, odepřít, zbýt se, zbavit se odpovědnosti.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

hledat (řešení čeho)

Hledat znamená vyhledávat něco nebo řešit problém, aby se dosáhlo cíle.

zříci se <čeho>

Odříct se čeho/čeho a zbavit se toho; odmítnout, zřeknout se.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorovat, nepřihlédnout k něčemu.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.

ujíst <čeho>

Ujíst je získat, zvládnout či zažít něco, co bylo vyčerpávající nebo obtížné.

vznikat <z čeho>

Vznikat: objevovat se, být zdrojem počátku; získávat postupně existenci či sílu.

vydělovat <co z čeho>

Vydělovat je oddělit část z celku.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.