Facebook

Mořit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu mořit.

Význam: Mořit je měřit změny teploty, tlaku a objemu vody v oceánu.

hubit (hmyz)

Hubit znamená odstraňovat hmyz z prostoru prostřednictvím různých metod, včetně chemikálií, mechaniky nebo biologického ovládání.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

týrat

Týrání je fyzické, psychické nebo sexuální zneužívání, znevažování, ponižování, obtěžování nebo zastrašování.

trýznit

Trýznit znamená týrat, fyzicky či psychicky mučit, přísně a dlouhodobě trestat, zneužívat a utlačovat.

mučit

Mučit znamená fyzicky nebo psychicky týrat, páchat fyzickou nebo duševní bolest.

sužovat

Sužovat znamená trápit, obtěžovat, trápit něčím, nutit k něčemu, co je nepříjemné.

napouštět (dřevo)

Napouštění dřeva je proces dovážení kapaliny, obvykle vody, do pórů dřeva, aby se zvýšila jeho hmotnost a pevnost.

namáčet

Namáčet = obalit nebo ponořit něco do tekutin, např. jídlo do omáčky.

změkčovat

Změkčovat znamená měnit něco, aby to bylo měkčí, příjemnější nebo méně tvrdé.

mazat (lyže)

Mazat se užívá pro údržbu lyží a jejich ošetřování, aby byly ve dobrém stavu, aby se lépe sjížděly a zůstaly lesklé.

parafinovat

Parafinovat znamená impregnovat a zakonzervovat věci pomocí parafínu.

napouštět

Napouštět znamená do něčeho či někoho nalévat tekutinu nebo plyn, aby se naplnil.

Podobná synonyma

týrat <koho>

Týrat znamená fyzicky nebo psychicky ubližovat nebo ponižovat komu.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená bojovat, čelit obtížím nebo těžkostem s odvahou a statečností.

trápit se <čím>

Trápit se čím znamená prožívat stavy úzkosti, smutku, bezmoci či únavy kvůli nějaké situaci.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

trápit

Trápit se znamená trávit čas v nesnázích, bolesti nebo utrpení.

hubit

Hubit je odstraňovat nebo omezovat něco, aby se zabránilo jeho šíření nebo zničení.

mazat se

Mazat se znamená odstranit nečistoty a nečisté skvrny pomocí mýdla, saponátu nebo jiného čisticího prostředku.

trápit se

Trápit se znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest, vyčerpání, úzkost či nespokojenost.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

hmyz

Hmyz jsou malá živočicha, jako jsou mouchy, brouci, mravenci, včely a další.

trýznit (vězně)

Trýznit znamená zneužívat fyzickou nebo psychickou sílu, aby se vykořisťovalo nebo ubližovalo vězňům.

trýznit (závist)

Trýznit závistí znamená dokonale a záměrně ponižovat nebo používat vyhrožování, aby se získaly výhody.

mazat

Mazat znamená odstraňovat, případně mačkat nebo něco zapisovat.

obtěžující (hmyz)

Obtěžující hmyz jsou druhy hmyzu, které se mohou stát obtížnými a nepříjemnými při kontaktu s člověkem nebo jeho životním prostředím.