Facebook

Napouštět - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu napouštět.

Význam: Napouštět znamená do něčeho či někoho nalévat tekutinu nebo plyn, aby se naplnil.

mazat (lyže)

Mazat se užívá pro údržbu lyží a jejich ošetřování, aby byly ve dobrém stavu, aby se lépe sjížděly a zůstaly lesklé.

parafinovat

Parafinovat znamená impregnovat a zakonzervovat věci pomocí parafínu.

mořit

Mořit je měřit změny teploty, tlaku a objemu vody v oceánu.

Podobná synonyma

mořit se

Moření se znamená vystavení se vodě, aby člověk obnovil svou energii a revitalizoval své tělo a mysl.

lyže

Lyže jsou sportovní nástroj pro lyžařské sporty (lyžování, sjezdové lyžování, běžecké lyžování, skikrosové lyžování atd.).

mazat

Mazat je činnost čištění, odstranění nebo zmizení něčeho, jako je nečistota, skvrna, tuk nebo vrstva.

mazat se

Mazat se znamená odstranit nečistoty a nečisté skvrny pomocí mýdla, saponátu nebo jiného čisticího prostředku.

mořit se <s čím>

Mořit se znamená dlouho a intenzivně se věnovat nějaké činnosti.