Facebook

Jebat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu jebat.

Význam: Souhrnný význam slova jebat je „používat vulgární slovní spojení k popisu něčeho intenzivního nebo silného“.

souložit

Soulož je sexuální akt mezi dvěma lidmi, při kterém dojde k styku pohlavních orgánů.

šoustat

Šoustat je pohyb, při kterém se lidé houpejí dopředu a dozadu, nebo se otáčejí rychle kolem sebe.

šoupat

Šoupat se rozumí pohyb dopředu a dozadu, vytváření vlny nebo šíření vzduchu. Může být také spojeno s houpáním se.

píchat

Bodat, píchnout, vnikat ostrým předmětem do čehosi.

mrdat

Vulgární výraz pro sexuální styk.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vykřikovat na někoho urážky nebo vulgární slova.

souložit <s kým>

Souložit je pohlavní styk mezi dvěma lidmi.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

píchat <koho n. s kým>

Píchat se vyjadřuje jako verbální útok na koho nebo s kým: šikana, kritika, výsměch nebo narážky.

Podobná synonyma

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přimět k pohybu, změnit stávající situaci; vyvolat jednání nebo změnu.

políčkovat <koho>

Políčkovat znamená chovat se vůči někomu arogantně, přehlížet jeho názory a dovolovat si před nímm.

žehnat <komu>

Žehnat znamená projevit někomu přání dobrého zdraví, úspěchu a štěstí.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

nevražit <na koho n. co>

Nevražit - nesouhlasit a nevykazovat sympatie k něčímu, čemu nebo komu.

povědět <co na koho>

Říci něco určitým člověkem nebo skupinou lidí, obvykle s informacemi nebo názory.

vzkazovat <co komu>

Vzkazovat je posílat komukoliv zprávu, například pomocí telefonu nebo internetu.

klestit <koho>

Klestit znamená připravit někoho nebo něco na něco nového, jako například pro kariéru, změnu životního stylu, nebo cestu.

poručit <co komu>

Poručit: rozkázat někomu, aby něco udělal.

dohlížet <na koho>

Dohlížet znamená pečovat o něj, dohlížet na něj, dbát na to, aby dělal to, co má.

překážet <komu>

Bránit někomu v dosahování cílů nebo v jeho činnosti.

souložit za úplatu

Souložit za úplatu je sexuální akt kde se jedna strana zaplatí druhé za sexuální služby.

vystát <koho>

Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

zpravit <koho>

Zpravit někoho znamená informovat ho o něčem.

burcovat <koho n. co>

Burcovat: vzbuzovat pozornost, povzbuzovat k činu.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená krást něčí majetek nebo peníze silou nebo podvodem.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se znamená přibližovat se k někomu, aby byla lepší a bližší spolupráce.

uznat <komu> (zkoušku)

Uznat (zkoušku) znamená přiznat, že dotyčná osoba získala potřebné znalosti a schopnosti, aby splnil požadavky zkoušky.

nalákat <koho na co>

Přesvědčit někoho, aby se zúčastnil či aby se zajímal o něco.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat, opečovávat nebo obhajovat někoho či něco.

ulehčit <co komu>

Ulehčit: zjednodušit, usnadnit komu práci, úkol nebo situaci.

vyhazovat <koho>

Vyhazovat znamená násilně odstranit člověka z určitého místa nebo zaměstnání.

vyžírat <koho>

Vyžírat znamená ponižovat a zneužívat někoho, abyste na něm dosáhli svých cílů.

zatelefonovat <komu>

Volat někomu na telefon.

blahopřát <komu>

Blahopřát znamená vyjádřit gratulaci a podporu pro činnost nebo událost.

jít <komu> (klobouk)

Jít komu klobouk je vyjádření úcty, obdivu nebo poděkování.

strčit <do koho>

Strčit znamená fyzicky tlačit nějakou osobu nebo předmět do něčeho nebo někoho.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.