Facebook

šoupat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu šoupat.

Význam: Šoupat se vyjadřuje jako pohyb z místa na místo, obvykle za účelem získání nebo přesunu něčeho.

souložit <s kým>

Souložit je pohlavní styk mezi dvěma lidmi.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

jebat

Souhrnný význam slova jebat je „používat vulgární slovní spojení k popisu něčeho intenzivního nebo silného“.

šoustat

Šoustat znamená energicky, rytmicky se hýbat, tančit nebo zpívat.

píchat <koho n. s kým>

Píchat se vyjadřuje jako verbální útok na koho nebo s kým: šikana, kritika, výsměch nebo narážky.

sunout (nábytek)

Sunout znamená přesouvat nábytek po podlaze pomocí tlačení nebo tahání.

posunovat

Přesunovat nebo přesouvat něco na jiné místo; přesouvat se o určitou vzdálenost.

strkat

Strkat znamená tlačit, nebo zasouvat něco dovnitř nebo ven, často s násilím.

postrkovat

Postrkovat je sloveso označující fyzické přesvědčování, aby někdo udělal něco, co by jinak neudělal.

tlačit

Tlačit znamená působit silou na něco, aby podléhalo vnějšímu tlaku.

souložit

Souložit je termín používaný pro pohlavní styk mezi dvěma osobami.

šukat

Šukat je vulgární výraz pro soulož, sexuální aktivitu mezi dvěma partnery.

Podobná synonyma

vymámit <co z koho>

Vymámit: donutit někoho, aby se vzdal něčeho.

přinutit <koho k čemu>

Přinutit - donutit někoho k nějakému jednání, činu nebo postoji proti jeho vůli.

stihnout <koho> (trest)

Stihnout znamená dosáhnout, že daný člověk (nebo věc) je včas dokončen nebo doručen. Může to také znamenat, že daná osoba byla odsouzena k trestu.

otravovat <koho čím>

Vyvíjet na někoho nějakou formu tlaku nebo hrubého zacházení, aby se cítili nepříjemně či ohroženě.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

upomínat <koho>

Upomínat: napomínat, připomínat někomu jeho povinnosti, závazky nebo obecně nějakou skutečnost.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest člověku za provedenou protiprávní činnost.

morálně kazit <koho>

Morálně kazit znamená učinit člověka nečestným a nezodpovědným, vytvářet v něm špatné návyky a vystavit ho riziku.

přivést <koho k čemu>

Přivést znamená přinést nebo dopravit někoho nebo něco na určité místo.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást někomu jeho věci nebo peníze bez jeho souhlasu.

uklidnit <koho n. co>

Uklidnit znamená zmírnit napětí a stres, kterým člověk či věc čelí.

unudit <koho>

Unudit je nudit jeho neustálými otravnými požadavky nebo otázkami až do neúnosné míry.

tišit <koho>

Tišit znamená potlačovat či utišovat něčí hlas, zvuky nebo výkřiky.

podvádět <koho>

Podvádět znamená užívat nepoctivých praktik k získání nespravedlivé výhody nebo k omezení někoho jiného.

převézt <koho>

Převézt znamená přenést, přemístit nebo přepravit někoho nebo něco na jiné místo.

živit <koho>

Nabízet potravu a udržovat v životě; udržovat někoho ve zdraví a šťastném stavu.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

unavit <koho>

Unavení: vyčerpání, únava, únavou dosáhnout vyčerpání, oslabit.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout a ublížit mu fyzicky nebo psychicky, často mluvíme o bití nebo bicí.

pokazit si to <u koho>

Pokazit si to znamená provést něco, co se nepovede a následně způsobit škodu nebo ostudu dotyčné osobě.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená propustit jeho z pracovního poměru z důvodu neplnění pracovních povinností nebo porušení pracovních pravidel.

podporovat <koho>

Podporovat znamená pomáhat jim a dávat jim podporu, aby dosáhli svých cílů.

připravit <koho oč>

Připravit oč: předem si naplánovat a zorganizovat činnosti, které jsou nezbytné pro dosáhnutí úspěchu.

obveselovat <koho>

Udělat někomu radost, potěšit ho; způsobit mu příjemný pocit.

shazovat<koho>

Shazovat znamená očerňovat, ponižovat nebo urážet.

dorážet <na koho>

Dorážet na někoho znamená opakovaně ho napadat nebo mu činit problémy.

vybavovat <koho čím>

Vybavovat znamená vybavit někoho nebo něco informacemi, vzpomínkami nebo schopnostmi.