Facebook

Lopotit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu lopotit se.

Význam: Lopotit se znamená pracovat tvrdě a úporně; být důsledný a vytrvalý ve snaze dosáhnout cíle.

namáhat se

Usilovat o něco, fyzicky i psychicky se snažit; pracovat.

pachtit se

Snažit se něco dosáhnout, usilovat, uskutečnit.

biflovat se

Biflovat se znamená systematicky se učit postupy, informace a rutiny, aby se výsledky získaly rychle a bez chyb.

šprtat se

Soustředěné a intenzivní studium, kdy člověk pečlivě zkoumá danou tématiku, aby dosáhl co nejlepších výsledků.

zupat se

Zupat se znamená jíst potravu bez použití příborů, ručně, prsty.

dřít se

Dřít se znamená pracovat tvrdě, soustředěně a systematicky, přičemž se člověk snaží dosáhnout co nejlepšího výsledku.

mořit se

Mořit se znamená trpět nějakou nepříjemnou situaci, nebo zažívat bolest, utrpení.

odpočívat

Odpočívat znamená vyhradit si čas na relaxaci a odpočinek od běžných činností.

Podobná synonyma

namáhat

Namáhat znamená pracovat nadměrně, obtížně a s úsilím, aby se dosáhlo určitého cíle.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

dřít (drsným)

Dřít znamená tvrdě pracovat, snažit se a odhodlaně postupovat za svým cílem.

dřít (rány)

Dřít znamená tvrdě pracovat, úsilím dosahovat cílů, dopravit se ke vzdáleným cílům a stát se lepším.

mořit

Mořit znamená zvláštní způsob vaření zeleniny, kdy se zelenina nakrájí na malé kousky a vaří se v osolené vodě.

dřít

Dřít znamená intenzivně pracovat, snažit se dosáhnout cíle; tvrdě a vytrvale pracovat, být úspěšný.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.

mořit se <s čím>

Mořit se znamená dlouho a intenzivně se věnovat nějaké činnosti.

pachtit se <s čím>

Pachtit se znamená intenzivně se snažit o něco, dělat to velmi pečlivě a trpělivě.

namáhat se (s úlohou)

Snažit se o úspěch, soustředit se, vyvinout úsilí a zapojit všechny schopnosti k dosažení cíle.

zupat

Zupat znamená kousat, žvýkat, olizovat, stahovat nebo trhat sousta.

dřít se <s čím>

Dřít se: intenzivně, důsledně a systematicky pracovat na něčem.