Facebook

Zupat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zupat.

Význam: Zupat znamená kousat, žvýkat, olizovat, stahovat nebo trhat sousta.

cvičit se

Cvičení je fyzická aktivita, která může být prováděna jako sport, cvičební program nebo jinou formou pohybu. Může také pomoci zlepšit fyzickou kondici a celkové zdraví.

školit se

Školit se znamená učit se novým dovednostem a získávat nové znalosti.

studovat

Studovat znamená věnovat se systematickému a intenzivnímu učení a získávání znalostí.

vzdělávat se

Vzdělávání se znamená získávat poznatky, dovednosti a schopnosti, aby člověk mohl dosáhnout osobního růstu a úspěchu.

memorovat <co>

Zapamatovat si, vybavit si.

šprtat se

Snažit se studovat a být dobře informován; být zvídavý a chápat podstatu věcí.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

připravovat se (na řemeslo)

Příprava na řemeslo zahrnuje studium, trénink a cvičení, aby se dosáhlo potřebných dovedností a schopností.

Podobná synonyma

připravovat stloukáním (máslo)

Připravovat stloukáním znamená šlehat máslo, aby bylo jemné a sjednocené.

připravovat na tuku

Připravovat na tuku znamená připravit jídlo pomocí tuku, jako je sádlo nebo máslo, aby se vytvořila chutná a křupavá kůrka.

vzdělávat

Vzdělávat znamená poskytovat lidem znalosti a dovednosti, aby byli schopni se přizpůsobit změněným podmínkám.

připravovat <koho o co>

Připravovat = usilovat o to, aby něco bylo připraveno předem pro požadované účely.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

školit

Školit znamená vést, učit a vzdělávat konkrétní osobu, skupinu nebo organizaci.

cvičit (operu)

Cvičit operu znamená zpívat operní písně s hudebním doprovodem pro trénink hlasu, intonace a interpretace.

připravovat se

Připravovat se znamená získávat informace, vytvářet plány a dělat vše potřebné k dosažení vytčených cílů.

připravovat

Připravovat znamená plánovat, organizovat a připravit detailně vše potřebné k realizaci úkolu nebo akce.

připravovat (past)

Připravovat znamená předem plánovat, přípravou předcházet nebo předpřipravovat něco pro budoucí potřebu.

cvičit

Cvičení je fyzická aktivita, která umožňuje cílenou a systémovou práci na rozvoji svalů, fyzické kondice a síly.

připravovat text (k vydání)

Příprava textu k vydání: sestavování a úprava textu do požadované podoby pro tisk, publikování nebo distribuci.

připravovat se <na co>

Připravovat se: usilovat o přípravu na něco; získávat potřebné znalosti a dovednosti.

tvrdě cvičit <koho>

Cvičení s vytrvalostí a intenzitou, aby se dosáhlo určitého výsledku.

studovat <co>

Studovat znamená soustředit se na poznávání a hloubkové porozumění něčemu.

připravovat <koho oč>

Připravovat oč: vybavit někoho informacemi a znalostmi, aby byl schopen čelit situaci nebo úkolu.