Facebook

Mořit se <s čím> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu mořit se <s čím>.

Význam: Mořit se znamená dlouho a intenzivně se věnovat nějaké činnosti.

trápit se

Trápit se znamená prožívat utrpení, úzkosti, neštěstí nebo trápení.

lopotit se

Lopotit se znamená pracovat tvrdě a usilovně, věnovat se náročným nebo fyzicky namáhavým úkolům.

Podobná synonyma

trápit

Trápit znamená způsobovat fyzickou nebo psychickou bolest člověku nebo zvířeti, způsobovat mu utrpení nebo jeho trápení zhoršovat.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená bojovat, čelit obtížím nebo těžkostem s odvahou a statečností.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

lopotit

Lopotit znamená namáhavě pracovat, fyzicky se namáhat.