Facebook

Dřít (drsným) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu dřít (drsným).

Význam: Pracovat tvrdě a důsledně; především vynaložit maximální úsilí ke splnění úkolu.

dřít (drsným)

Dřít znamená tvrdě pracovat, snažit se a odhodlaně postupovat za svým cílem.

třít

Třít znamená hnát něco o něco jemně a přitom tlačit, aby se tím vytvořila drsná textura nebo práškovitý povrch.

drbat (psa)

Drbat (psa) znamená jemně a opatrně ho hladit a masírovat po srsti.

drhnout

Drhnout znamená rychle a silou třít; například při čištění podlahy nebo kartáčování veškerého odumřelého chmýří.

seškrabávat

Seškrabávat znamená odstraňovat nežádoucí materiál z povrchu pomocí škrábání, brusných nástrojů či chemických látek.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit kůru a případně i očka z brambor broušením, loupáním nebo jiným mechanickým způsobem.

čmárat

Čmárat = kreslit či psát neřádky, čáry nebo jiné obrazce způsobem, který není příliš čitelný.

drápat

Drápat se znamená přesouvat se po něčem s pomocí drápů, nebo také obtížně překonávat překážky pomocí rukou.

mazat

Mazat znamená odstraňovat nebo čistit pomocí máčení nebo čištění. Může se také použít jako sloveso pro smazání nebo zničení.

Podobná synonyma

mazat se

Mazat se je činnost, kdy se něco (např. nechtěné soubory) odstraňuje z počítače.

loupat se

Loupat se znamená vystupovat z jednoho místa na druhé, obyčejně bez jakékoli pomoci.

dřít se <s čím>

Dřít se: intenzivně, důsledně a systematicky pracovat na něčem.

dřít

Dřít znamená namáhavou práci, úporné snažení se s cílem dosáhnout výsledku.

drbat

Drbat - třást prsty nebo rukou po něčem, aby se vytvořila lehká vrstva prachu nebo malých částic.

dřít se

Pracovat tvrdě, soustředěně a ve velkém tempu; velmi intenzivně a s velkou snahou dosáhnout cíle.

připéci (brambory)

Připéci brambory znamená uvařit brambory v pánvi.

drbat <koho>

Drbat se rozumí třením nebo tlumením kůže člověka nebo zvířete, obvykle s náznakem nepříjemnosti.

dřít (rány)

Dřít znamená tvrdě pracovat, úsilím dosahovat cílů, dopravit se ke vzdáleným cílům a stát se lepším.

loupat

Loupat znamená oddělovat povrchové části, jako jsou například listy, slupky nebo slupky z ovoce.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

mazat (lyže)

Mazat se užívá pro údržbu lyží a jejich ošetřování, aby byly ve dobrém stavu, aby se lépe sjížděly a zůstaly lesklé.

loupat (ovoce)

Loupat ovoce znamená oddělit slupku nebo kůru od čerstvého ovoce, aby bylo připraveno k jídlu.

trochu třít

Tření je fyzikální jev, při kterém se dvě tělesa otáčejí proti sobě, aby se vzájemně zpomalila nebo zabránila pohybu.

čmárat <po čem>

Čmárat znamená tvořit neorganizované skvrny nebo obrazce na čemkoli.