Facebook

Kapitulovat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu kapitulovat.

Význam: Kapitulovat znamená vzdát se, přiznat porážku, odmítnout se dále bránit a přijmout podmínky vítěze.

vzdát se

Vzdát se znamená odmítnout a opustit něco, co je důležité nebo významné.

podlehnout

Podlehnout znamená být ovlivněn a unést se, často ve smyslu neodolatelného pokušení, nebo se dát ovládnout jiné osobě nebo situaci.

ustoupit

Ustoupit znamená vzdát se tvrdého postoje nebo stanoviska a přistoupit na názor nebo žádost druhé strany.

poddat se

Poddat se znamená podřídit se něčí autoritě, respektovat jejich pravidla a názory.

Podobná synonyma

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

ustoupit <komu>

Ustoupit znamená vzdát se něčeho, aby se uspokojily požadavky druhého.

vzdát se (zvyku)

Vzdát se znamená zanechat či přestat provozovat něco, čemu se dříve věnovalo.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

podlehnout (drogám)

Podlehnout drogám znamená dostat se do závislosti, kdy člověk nedokáže bez drog existovat.

vzdát se (milostně)

Vzdát se milostně je odejít a ukončit vztah, který je nám blízký.

ustoupit <v čem>

Ustoupit: odchýlit se od něčeho, dát si od něčeho pauzu; převzít zodpovědnost za změnu pozice, názoru, postoje.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

ustoupit (před nepřítelem)

Ustoupit znamená vzdálit se/ukrýt se před nepřítelem, aby se zabránilo konfliktu.

podlehnout panice

Podlehnout panice znamená být ovládán strachem, strádat úzkostí a ztratit schopnost myslet srozumitelně.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená vzdát se čeho, opustit prostor nebo se vzdálit od něčeho.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

vzdát se (místa)

Opustit, nechat, odejít z nebo od něčeho; přestat se o něco snažit nebo zápasit.

ustoupit (mrazy)

Ustoupit znamená odchod mrazů, odchod od tepla a oteplení.

vzdát se členství

Opustit/zrušit členství/příslušnost, odstoupit od něčeho/od někoho.

vzdát dík

Vyjádřit vděčnost někomu, kdo nám pomohl nebo se o nás postaral.

nechtít se vzdát

Odhodlanost nevzdat se, neuhnout ze svého cíle, neustoupit ani před nejtěžšími překážkami.

vzdát se (lásky)

Vzdát se lásky znamená odmítnout její přítomnost nebo existenci v životě.