Facebook

Poddat se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu poddat se.

Význam: Poddat se znamená podřídit se něčí autoritě, respektovat jejich pravidla a názory.

vzdát se

Vzdát se znamená odmítnout a opustit něco, co je důležité nebo významné.

podlehnout

Podlehnout znamená být ovlivněn a unést se, často ve smyslu neodolatelného pokušení, nebo se dát ovládnout jiné osobě nebo situaci.

ustoupit

Ustoupit znamená vzdát se tvrdého postoje nebo stanoviska a přistoupit na názor nebo žádost druhé strany.

podrobit se

Podrobit se znamená poslušně plnit příkazy, respektovat autoritu a být součástí něčí vůle.

podřídit se

Poslušnost; splnit požadavky nebo dostat se do shody s něčím nebo někým.

podvolit se

Podvolit se znamená respektovat autoritu druhého a přijmout jeho rozhodnutí nebo názor.

rezignovat

Rezignovat znamená dobrovolně odstoupit z funkce nebo z úřadu, který člověk zastával.

kapitulovat

Kapitulovat znamená odvolat se, vzdát se nebo se vzdát boje a odevzdat se nepříteli.

povolit

Povolit: umožnit, dovolit, schválit; dát někomu právo, požehnání nebo povolení konat něco.

poslechnout

Slyšet a vzít na vědomí informace nebo instrukce, které byly vysloveny.

Podobná synonyma

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

vzdát se (lásky)

Vzdát se lásky znamená odmítnout její přítomnost nebo existenci v životě.

nechtít se vzdát

Odhodlanost nevzdat se, neuhnout ze svého cíle, neustoupit ani před nejtěžšími překážkami.

povolit (led)

Uvolnit, dovolit proudění, otevřít, propustit.

podrobit

Podrobit se znamená podřídit se, poddat se něčemu nebo někomu; akceptovat daná pravidla nebo omezení.

povolit (odklad)

Povolit odklad je umožnit něco odložit na pozdější čas.

vzdát se (milostně)

Vzdát se milostně je odejít a ukončit vztah, který je nám blízký.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout či akceptovat něčí pravidla, autoritu či rozhodnutí.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

vzdát se členství

Opustit/zrušit členství/příslušnost, odstoupit od něčeho/od někoho.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

poslechnout <koho>

Slyšet a vyhovět žádosti, požadavkům nebo názorům dané osoby.

povolit <v čem>

Povolit: umožnit, dovolit, schválit.

povolit <co>

Povolit: dovolit, schválit nebo umožnit něco.

ustoupit (mrazy)

Ustoupit znamená odchod mrazů, odchod od tepla a oteplení.

podřídit si

Podřídit si znamená udělat si pořádek a zařadit se do určitých pravidel nebo očekávaných norem.

vzdát dík

Vyjádřit vděčnost někomu, kdo nám pomohl nebo se o nás postaral.

podrobit kritice

Podrobit kritice znamená analyzovat něco a hledat jeho slabé stránky, aby bylo možné to zlepšit.

ustoupit <komu>

Ustoupit znamená vzdát se něčeho, aby se uspokojily požadavky druhého.