Facebook

Poddat se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu poddat se.

Význam: Poddat se znamená podřídit se něčí autoritě, respektovat jejich pravidla a názory.

vzdát se

Vzdát se znamená odmítnout a opustit něco, co je důležité nebo významné.

podlehnout

Podlehnout znamená být ovlivněn a unést se, často ve smyslu neodolatelného pokušení, nebo se dát ovládnout jiné osobě nebo situaci.

ustoupit

Ustoupit znamená vzdát se tvrdého postoje nebo stanoviska a přistoupit na názor nebo žádost druhé strany.

podrobit se

Podrobit se znamená poslušně plnit příkazy, respektovat autoritu a být součástí něčí vůle.

podřídit se

Poslušnost; splnit požadavky nebo dostat se do shody s něčím nebo někým.

podvolit se

Podvolit se znamená respektovat autoritu druhého a přijmout jeho rozhodnutí nebo názor.

rezignovat

Rezignovat znamená dobrovolně odstoupit z funkce nebo z úřadu, který člověk zastával.

kapitulovat

Kapitulovat znamená odvolat se, vzdát se nebo se vzdát boje a odevzdat se nepříteli.

povolit

Povolit: umožnit, dovolit, schválit; dát někomu právo, požehnání nebo povolení konat něco.

poslechnout

Slyšet a vzít na vědomí informace nebo instrukce, které byly vysloveny.

Podobná synonyma

vzdát se členství

Opustit/zrušit členství/příslušnost, odstoupit od něčeho/od někoho.

vzdát se (lásky)

Vzdát se lásky znamená odmítnout její přítomnost nebo existenci v životě.

podlehnout (drogám)

Podlehnout drogám znamená dostat se do závislosti, kdy člověk nedokáže bez drog existovat.

povolit <co>

Povolit: dovolit, schválit nebo umožnit něco.

povolit <v čem>

Povolit: umožnit, dovolit, schválit.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

povolit (stavbu)

Povolit znamená schválit, udělit povolení k realizaci, umožnit (stavbu).

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

vzdát se (milostně)

Vzdát se milostně je odejít a ukončit vztah, který je nám blízký.

nechtít se vzdát

Odpor k ukončení činnosti nebo úsilí; odhodlání pokračovat i přes překážky.

ustoupit <v čem>

Ustoupit: odchýlit se od něčeho, dát si od něčeho pauzu; převzít zodpovědnost za změnu pozice, názoru, postoje.

podrobit

Podrobit se znamená podřídit se, poddat se něčemu nebo někomu; akceptovat daná pravidla nebo omezení.

povolit (šroub)

Uvolnit, změnit utahovací sílu šroubu, aby bylo možné jej odstranit nebo namontovat.

povolit šíření

Povolit šíření znamená udělit souhlas s distribucí, šířením nebo dalším zpřístupňováním informací.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

vzdát se (zvyku)

Vzdát se znamená zanechat či přestat provozovat něco, čemu se dříve věnovalo.

podřídit si

Podřídit si znamená udělat si pořádek a zařadit se do určitých pravidel nebo očekávaných norem.

vzdát se (místa)

Opustit, nechat, odejít z nebo od něčeho; přestat se o něco snažit nebo zápasit.

podrobit (vlivu)

Podrobit se znamená být vystaven určitému vlivu nebo síle; lze čelit, souhlasit nebo se mu přizpůsobit.

povolit (pod tlakem)

Ustoupit, vzdát se a povolit činnost, kterou by jinak bylo zdrženo, protože je pod tlakem.