Facebook

Vzdát úctu - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vzdát úctu.

Význam: Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

uklonit se

Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

sklonit se

Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

Podobná synonyma

sklonit

Sklonit znamená ohýbat, naklánět se nebo se sklonit, obzvláště k něčí úctě či respektu.

narovnat

Urovnat, zorganizovat, uspořádat do pořádku.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

schýlit

Schýlit se znamená přibližně přiklonit se nebo se naklonit k něčemu. Ve významu lze používat i pro předpokládat nebo naznačovat.

sklonit (hlavu)

Sklonit hlavu znamená přiklonit ji dolů, často ve výrazu pokory nebo smutku.

narovnat (záda)

Narovnat záda znamená držet se vzpřímeně, aby byly vyrovnané ramena, záda rovná a hlavu vyváženou.

narovnat (zlomeninu)

Urovnat, uspořádat, uspořádat do pořádku.