Facebook

Vzdát úctu - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vzdát úctu.

Význam: Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

uklonit se

Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

sklonit se

Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

Podobná synonyma

narovnat

Urovnat, upravit, obnovit předchozí uspořádání nebo stav.

narovnat (záda)

Narovnat záda znamená držet se vzpřímeně, aby byly vyrovnané ramena, záda rovná a hlavu vyváženou.

sklonit (hlavu)

Sklonit hlavu znamená přiklonit ji dolů, často ve výrazu pokory nebo smutku.

sklonit

Sklonit znamená ohýbat či ohýbat se v případě úcty nebo uznání. Může to také znamenat poklonit se nebo se poklonit.

narovnat (zlomeninu)

Urovnat, uspořádat, uspořádat do pořádku.

schýlit

Schýlit se znamená přibližně přiklonit se nebo se naklonit k něčemu. Ve významu lze používat i pro předpokládat nebo naznačovat.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.