Facebook

Podlehnout - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu podlehnout.

Význam: Podlehnout znamená být ovlivněn a unést se, často ve smyslu neodolatelného pokušení, nebo se dát ovládnout jiné osobě nebo situaci.

vzdát se

Vzdát se znamená odmítnout a opustit něco, co je důležité nebo významné.

ustoupit

Ustoupit znamená vzdát se tvrdého postoje nebo stanoviska a přistoupit na názor nebo žádost druhé strany.

poddat se

Poddat se znamená podřídit se něčí autoritě, respektovat jejich pravidla a názory.

neodolat

Nedokázat se ubránit, odolat, odmítnout či odvrátit; být bezmocný a nezmůžete nic.

být přemožen

Být přemožen znamená být poražen, zdolán nebo překonán.

být poražen

Být poražen znamená prohrát, neuspět, nezvítězit.

být zdolán

Být zdolán znamená být poražen, překonán, a dosáhnout vítězství.

podvolit se

Podvolit se znamená přijmout autoritu jiné osoby či situace a dělat to, co je po vás žádáno.

Podobná synonyma

ustoupit (mrazy)

Ustoupit znamená odchod mrazů, odchod od tepla a oteplení.

vzdát se členství

Opustit/zrušit členství/příslušnost, odstoupit od něčeho/od někoho.

vzdát se (lásky)

Vzdát se lásky znamená odmítnout její přítomnost nebo existenci v životě.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená přijmout druhou stranu, odejít ze stávající situace či pozice.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

nechtít se vzdát

Odhodlanost nevzdat se, neuhnout ze svého cíle, neustoupit ani před nejtěžšími překážkami.

vzdát se (místa)

Opustit, nechat, odejít z nebo od něčeho; přestat se o něco snažit nebo zápasit.

vzdát dík

Vyjádřit vděčnost někomu, kdo nám pomohl nebo se o nás postaral.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

vzdát se (milostně)

Vzdát se milostně je odejít a ukončit vztah, který je nám blízký.

vzdát se (zvyku)

Vzdát se znamená zanechat či přestat provozovat něco, čemu se dříve věnovalo.

ustoupit <komu>

Ustoupit znamená vzdát se něčeho, aby se uspokojily požadavky druhého.

ustoupit (před nepřítelem)

Ustoupit znamená vzdálit se/ukrýt se před nepřítelem, aby se zabránilo konfliktu.

ustoupit <v čem>

Ustoupit: odchýlit se od něčeho, dát si od něčeho pauzu; převzít zodpovědnost za změnu pozice, názoru, postoje.