Facebook

Hřmot - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu hřmot.

Význam: Hřmot je silný, náhlý hluk nebo zvuk, který vyvolává napětí a strach.

lomoz

Lomoz je hlučný, neuspořádaný pohyb nebo chování, které je obvykle neúčelné a nežádoucí.

rachot

Rachot je hluk charakterizovaný hromadnou akustickou energií, kterou vytváří rychlé, opakující se a náhlé změny intenzity.

rámus

Rámec je obecný plán nebo struktura pro činnosti, které se provádějí nebo jsou plánovány.

halas

Halas je hluk nebo křik, který vytváří více lidí, zvířat nebo strojů.

rachocení

Rachocení je zvukový účinek často používaný v hudbě, filmu, počítačových hrách a mnoha dalších oborech, který připomíná krátké, rychlé a silné zvuky.

ticho

Ticho je absolutní ztišení, kdy není slyšet žádný zvuk.

Podobná synonyma

nastat (ticho)

Nastat = dostat se do stavu ticha; umlčet se.

rušit (ticho)

Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

rozhostit se (ticho)

Rozhostit se ticho znamená udržet klid a mír.