Facebook

Lomoz - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu lomoz.

Význam: Lomoz je hlučný, neuspořádaný pohyb nebo chování, které je obvykle neúčelné a nežádoucí.

rachot

Rachot je hluk charakterizovaný hromadnou akustickou energií, kterou vytváří rychlé, opakující se a náhlé změny intenzity.

rámus

Rámec je obecný plán nebo struktura pro činnosti, které se provádějí nebo jsou plánovány.

halas

Halas je hluk nebo křik, který vytváří více lidí, zvířat nebo strojů.

hřmot

Hřmot je intenzivní, náhlé a hlasité rámus nebo výbuch zvuku.

hluk

Hluk je nepříjemný zvuk, který je často nesourodý, nepravidelný a nepříjemný pro ucho.

ticho

Ticho je stav bez zvuku nebo řeči; může to být stav mysli nebo fyzického prostředí.

vřava

Vřava je hluk, který vychází z množství lidí nebo zařízení. Může to být hluk v ulicích, v restauracích, v klubech nebo na koncertech.

shon

Shon je rychlá, intenzivní aktivita nebo zápolení, které má za cíl dosáhnout cíle co nejdříve.

Podobná synonyma

shon <po čem>

Shon je rychlý, usilovný pohyb nebo činnost, který je zaměřen na něco konkrétního.

obrovský (hluk)

Obrovský znamená velmi hlasitý, výrazný a hlučný.

rušit (ticho)

Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

rozhostit se (ticho)

Rozhostit se ticho znamená udržet klid a mír.

nastat (ticho)

Nastat znamená, že se v daném prostředí nastane ticho.

vadit (hluk)

Vadit znamená rušit nebo být nepříjemný, zvláště když se jedná o hluk.