Facebook

Halas - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu halas.

Význam: Halas je hluk nebo křik, který vytváří více lidí, zvířat nebo strojů.

hluk

Hluk je nežádoucí zvukový signál, který může být nepříjemný a obtěžující.

křik

Křik je silný, náhlý a hlasitý zvuk, který je obvykle vyjadřován jako výraz vzteku nebo strachu.

povyk

Povyk je náhlý a hlučný rámus, který se vytváří například při velkých shromážděních nebo bouřlivých oslavách.

rámus

Rámec je obecný pojem označující struktura, podklad nebo meze určující rozsah, pravidla a omezení pro činnost.

hlahol

Hlahol je rychlý a hlučný zvuk, který se obvykle ozývá v velké skupině lidí.

hlomoz

Hluk je nežádoucí zvuk, který může vyvolat nepříjemnost nebo rušit okolí.

ticho

Ticho je stav, ve kterém nejsou žádné zvuky a hlasy, jen ticho a klid.

lomoz

Lomoz je hlučný, neuspořádaný pohyb nebo chování, které je obvykle neúčelné a nežádoucí.

rachot

Rachot je hluk charakterizovaný hromadnou akustickou energií, kterou vytváří rychlé, opakující se a náhlé změny intenzity.

Podobná synonyma

udělat (křik)

Udělat křik znamená vykřiknout nahlas, vyjádřit silnou emoci, např. rozčilení, šok, vzrušení, strach nebo úlevu.

nastat (ticho)

Nastat znamená přijít, objevit se, usadit se - ve smyslu vládnout nastat ticho znamená, že všude panuje klid a ticho.

rušit (ticho)

Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

rozhostit se (ticho)

Rozhostit se ticho znamená udržet klid a mír.

vadit (hluk)

Vadit znamená rušit nebo být nepříjemný, zvláště když se jedná o hluk.

křik (racka)

Křik je hlasité volání racky, vyjadřující například radost, strach nebo vztek.

obrovský (hluk)

Obrovský znamená velmi hlasitý, výrazný a hlučný.