Facebook

Rachocení - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rachocení.

Význam: Rachocení je zvukový účinek často používaný v hudbě, filmu, počítačových hrách a mnoha dalších oborech, který připomíná krátké, rychlé a silné zvuky.

hřmot

Hřmot je silný, náhlý hluk nebo zvuk, který vyvolává napětí a strach.

lomoz

Lomoz je hlučné překotné pohybování, obvykle během hry nebo jiné aktivity.

ticho

Ticho je absolutní ztišení, kdy není slyšet žádný zvuk.

Podobná synonyma

nastat (ticho)

Nastat znamená přijít, objevit se, usadit se - ve smyslu vládnout nastat ticho znamená, že všude panuje klid a ticho.

rušit (ticho)

Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

rozhostit se (ticho)

Rozhostit se ticho znamená udržet klid a mír.