Facebook

Ticho - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu ticho.

Význam: Ticho je absolutní ztišení, kdy není slyšet žádný zvuk.

hřmot

Hřmot je silný, náhlý hluk nebo zvuk, který vyvolává napětí a strach.

lomoz

Lomoz je hlučné překotné pohybování, obvykle během hry nebo jiné aktivity.

rachocení

Rachocení je zvukový účinek často používaný v hudbě, filmu, počítačových hrách a mnoha dalších oborech, který připomíná krátké, rychlé a silné zvuky.

nerušenost

Nerušenost znamená stav, kdy není narušeno klidné prostředí ani jeho užívání. Znamená to být bez rušivého hluku, emocí nebo jiných narušujících vlivů.

klid

Klid je stav bez pohybu, hluku nebo starostí, který je obvykle spojen s příjemným pocitem pohody a míru.

pokoj

Pokoj je stav mysli, ve kterém je člověk vyrovnaný a klidný. Je to také místo, kde se cítíme bezpečně a můžeme si odpočinout.

hluk

Hluk je zvuková energie, která může být nepříjemná nebo nepřátelská pro lidské uši.

neklid

Neklid je stav, kdy se člověk necítí bezpečně a je plný napětí nebo zmatku.

shon

Shon je rychlá, často naléhavá, aktivita nebo činnost; často se používá pro popis rychlého tempa činností.

Podobná synonyma

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

rezervovat (pokoj)

Rezervovat znamená vyhradit si (pokoj), zajistit si ho.

nedat pokoj

Nedat pokoj znamená trvat na něčem, neustále na něco dotírat, zdržovat.

vyhřát (pokoj)

Vyhřát znamená ohřát prostor na požadovanou teplotu, obvykle pomocí topení.

obrovský (hluk)

Obrovský znamená velmi hlasitý, výrazný a hlučný.

neklid (duševní)

Neklid je stav duševního napětí a úzkosti, který je doprovázen nepokojem a podrážděností.

klid zbraní

Klid zbraní je dohoda mezi zeměmi, která úplně zastavuje válku a boje. Jde o dohodu, která má za cíl navždy zabránit ozbrojenému konfliktu mezi zeměmi.

shon <po čem>

Shon je rychlý, usilovný pohyb nebo činnost, který je zaměřen na něco konkrétního.

větrat (pokoj)

Větrat znamená otevřít okna a dveře a nechat proudit čerstvý vzduch do místnosti.

vadit (hluk)

Vadit znamená rušit nebo být nepříjemný, zvláště když se jedná o hluk.

klid (pracovní)

Klid je stav bez pohybu nebo rušení, kde není žádný hluk, stres nebo chaos. Je to stav, který je potřebný pro efektivní práci.