Facebook

Zlehčovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zlehčovat <koho n. co>.

Význam: Zlehčovat znamená snižovat důležitost, vážnost nebo váhu něčího.

zneuznávat

Odmítat, neuznávat nebo popírat pravost či význam něčeho.

bagatelizovat

Bagatelizovat znamená znevažovat význam nebo důležitost něčeho.

snižovat

Snižovat znamená zmenšovat, omezovat nebo redukovat.

Podobná synonyma

snižovat se

Snižovat se znamená zmenšovat, omezovat nebo zmenšit počet, množství nebo velikost.

snižovat <co>

Snižovat: zmenšovat, omezovat, redukovat.

snížovat (náklady)

Snížení nákladů znamená omezení nebo zmenšení finančních prostředků vynaložených na nějakou činnost.

snižovat se (ceny)

Snižovat se znamená za určitého okolností snižovat ceny.

snižovat (odměnu)

Snižovat znamená zmenšovat, snižovat odměnu je tedy snižovat její výši.

snižovat se <před kým>

Snižovat se před někým znamená projevovat úctu a respekt, ustoupit a uvážlivě se chovat.

snižovat (investice)

Snižování investic znamená omezování nákladů, aby se dosáhlo úspor peněz.